Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Haster med byggepakke

Ap har foreslått milliardpakke til byggebransjen. – Dette er viktige tiltak som må på plass, sier Steinar Krogstad.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad frykter at koronakrisen kan ramme byggebransjen hardt. Foto: John Trygve Tollefsen

Fram til nå har byggebransjen greid seg gjennom koronakrisen. Men det fryktes bom stopp fra høsten av. Analyser viser at over 100 000 årsverk innen bygg og anlegg kan gå tapt på grunn av krisen.

E24: Bygg- og anleggsbransjen kan miste 100.000 årsverk

– Vi frykter at koronasituasjonen vil føre til utsettelser og stopp av nye byggeprosjekter. Det vil ramme ansatte og samfunnet hardt, sier Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad.

Støtter Aps milliardtiltak

Arbeiderpartiet har foreslått over 3 milliarder kroner til tiltak for byggenæringa. Tiltakene skal motvirke nedturen.

Halvparten av pengene går vedlikehold, oppgradering og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner. Dette mener Krogstad er treffsikker pengebruk.

– Dette er god motkonjunkturpolitikk. Samtidig er det bra for velferden og bra for miljøet at kommunene og fylkekommunene kan ruste opp skoler, gamlehjem og andre bygg. Fra finanskrisa i 2008 vet vi at kommunene kaster seg rundt og får i gang sårt tiltrengt aktivitet, sier han.

Når flere blir usikre for framtidig jobb og inntekt, går nyboligsalget ned. Én milliard i økt låneramme til husbanken vil bidra til at det bygges mer. Men nestlederen oppfordrer også regjeringa til å komme med enda flere tiltka.

– Aps milliard til husbanken er en god start, men vi må ha flere tiltak på plass. Vi må gjøre mer for å opprettholde boligbygginga, selv med lavere forhåndssalg. Ellers er faren stor for boligmangel og gallopperende priser i løpet av et par år, sier Krogstad.

Svært viktig næring

Byggenæringa er den nest største sysselsetteren i Norge, etter olje- og gassnæringa. Det innebærer at problemer i byggenæringa får store negative ringvirkninger i samfunnet.

– Denne bransjen har folk i arbeid over hele landet, i alle distrikter. Derfor er den en viktig motor for andre bransjer, og for svært mange lokalsamfunn, sier Krogstad.

Nettopp fordi så mange er ansatt i byggenæringa, er det viktig å sette inn støtet her. I tillegg handler tiltak for byggenæringa om bygge framtidas arbeidskraft i Norge.

– Dette er også den bransjen som har flest lærlinger. Er det usikkerhet for framtida, reduseres og inntaket av lærlinger. Det viktigste tiltaket for å få læreplass til alle, er at arbeidslivet etterspør dem og har jobber til dem.

Regjeringen må våkne

Tiltakspakken er en del av Aps forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det er dessverre lite som tyder på at regjeringen vil være med på de kraftfulle tiltakene.

– Det regjeringen har kommet med så langt er for smått. De har sett seg blind på at bransjen går som før. De klarer ikke å se noen måneder fram i tid, for å møte den usikkerheten som nå oppstår, sier Steinar Krogstad.

– Nå må regjeringen våkne og komme på banen for byggebransjen!

FriFagbevegelse: Les mer om pakken

Arbeiderpartiets tiltakspakke for byggenæringa

Arbeiderpartiet foreslår økte bevilgninger på over 3 milliarder kroner for å redde arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen:

  • 1,5 milliarder kroner ekstra til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering i kommuner og fylkeskommuner
  • 1,0 milliard kroner til økt låneramme for Husbanken
  • 350 millioner kroner til idrettsanlegg, Avinor og riksveier
  • 100 millioner til oppgradering av statlige universiteter og høyskoler
  • 45 millioner i investeringstilskudd til trygghetsboliger
  • 40 millioner til rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg