Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ikke streik i byggeindustrien

Økt minstelønn og flere forbedringer av tariffavtalen er blant Fellesforbundets gjennomslag i tariffoppgjøret.

Ansatte i byggeindustrien kan gå på jobb som vanlig på onsdag..
Ansatte i byggeindustrien skal møte på jobb som vanlig onsdag, etter at Fellesforbundet og BNL kom til enighet i natt. Foto: John Trygve Tollefsen

Kappe tre timer på overtid natt til onsdag, kom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) i havn med tariffoppgjøret på Overenskomst for byggeindustrien. Enigheten omfatter 6200 medlemmer i Fellesforbundet.

Forhandlingsleder Hege Espe er glad partene kom til enighet. Hun mener Fellesforbundet hadde ansvarlige og gode krav.

– Vi har jobbet for viktige krav som vil løfte både kompetansen, tryggheten og økonomien for ansatte i denne bransjen.

Klart nei til nulloppgjør

På tross av avstanden mellom partene, som gjorde at Fellesforbundet måtte bryte både forhandlingene og den frivillige meklingen, er Espe fornøyd med at vi nå har fått flere gjennomslag på vegne av medlemmene.

– Heldigvis fikk vi etter intense timer et bra resultat der flere av våre viktigste krav ble innfridd. Vi er også glad for å unngå konflikt i det som jo er en veldig spesiell situasjon for landet, sier Hege Espe.

NHO vedtok i juni at bedriftenes forhandlingsposisjon for lønnsoppgjøret var null i generelle tillegg, null i minstelønn og null i lokale tillegg, i tillegg til ingen tekstendringer i tariffavtalene.

– Noe slikt kunne vi selvsagt ikke akseptere. Vi har sikret litt mer lønn til alle gjennom et generelt tillegg på femti øre timen og vi har økt minstelønnssatsene med ca 3% fra 2019. Det siste er ekstremt viktig for oss. Byggeindustrien har mange med lav lønn. I tillegg har vi fått en solid økning på fagbrevtillegget.

Reelle lokale oppgjør

Mye av lønnsutviklingen i byggeindustrien kommer av at ansatte forhandler lønn i den enkelte virksomheten i lokale lønnsforhandlinger.

Forhandlinger blir det også i går, og på tross av koronakrisen er det mange bedrifter som vil ha råd til å betale.

– Lokale oppgjør skal også i år skal gi ansatte sin rettmessige del av verdiskapningen på bakgrunn av den enkelte bedrifts situasjon. Noen bedrifter har store utfordringer, mens andre tjener gode penger. Når bedriften går godt, skal våre folk ha sin del av kaka, sier Espe.

200309-Hege Espe-0029.jpg
Forhandlingsleder Hege Espe kan konstatere at Fellesforbundet har fått flere gode gjennomslag i forhandlingene.

Flere andre gjennomslag

Fellesforbundet er også enig med BNL om et arbeid for kompetanseheving i byggenæringen. I disse bransjene er det mange med solid realkompetanse som mangler fagbrev, i tillegg til behov for kompetansepåfyll for fagarbeidere.

– Vi vil øke rekruteringen og heve kompetansen i bransjen. Det handler ikke minst om å få enda flere opp på fagarbeidernivå, og gi folk muligheten til å utvikle seg i jobben, sier Fellesforbundets forhandlingsleder.

Byggeindustrien følger også frontfaget når det gjelder likebehandling av hvem som får forskuttert sykepenger. Nå skal alle i bedriften likebehandles, slik at ikke noen får sykepenger fra lønningskontoret, mens resten må gå på Nav.

– Likebehandling av forskuttering av sykelønn var et viktig krav fra frontfaget. Fellesforbundet har fått gjennomslag for dette også på denne overenskomsten. Forskjellsbehandling mellom administrasjon og de som produserer hører fortiden til, avslutter Espe.


Nøkkeltall og fakta

 • Partene har sluttet seg til frontfagets resultat på kr. 0,50 i generelt tillegg.
 • Overenskomstens garanterte minstelønnssatser økes til:
  • Minstesats for nybegynnere kr. 187,79
  • Minstesats etter et år kr. 191,22
  • Fagarbeidertillegg kr.14,- (økning på 9,4% fra 2018)
  • Økning på skifttillegg på 2. skift tilsvarende lønnsutviklingen siste år (3,1%)
 • Bedriften har ikke lenger anledning til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger
 • Utvidet mulighet for lærlinger til å videreføre praksistid om en stryker til 1. gangs fagprøve
 • Arbeid for kompetanseheving i byggenæringen

Meklingsresultatet skal nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for dette er 24. september.

Stemmemateriell og annen informasjon blir lagt ut på siden for Overenskomst for byggeindustrien når materiellet foreligger.

Riksmekleren legger ut protokoll fra meklingen når denne er klar.