Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ingen streik i miljøbedriftene

Heving av minstelønn og flere endringer i tariffavtalen sikret enighet i meklingen.

Klo heiser opp søppel på forbrenningsanlegg.
Det blir ikke streik for ansatte i miljø- og gjenvinningsbedrifter etter at partene kom til enighet i natt. Foto: John Trygve Tollefsen

Fellesforbundet og Norsk Industri kom natt til lørdag til enighet i meklingen på overenskomsten Miljøbedrifter i Norge, tre timer på overtid.
 
– Vi har fått gjennomslag for lønnstillegg, samtidig som vi har fått viktige endringer i tariffavtalen, sier forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød.
 
Tariffavtalen gjelder for ansatte i miljø- og gjenvinningsbedrifter, som jobber med håndtering av avfall og avfallsprodukter.

Minstelønnen øker

Til sammen gis et lønnstillegg på 1,50 kroner, med full virkning fra 1. desember. Fagbrevtillegget økes til 13 kroner fra 1. desember, sjåførtillegget økes til 9 kroner, mens tillegget for annen kompetanse økes til 7 kroner.

– Dette er en bransje i omstilling og det er viktig å satse på arbeidstakernes kompetanse. Nå vil sjåførtilegg og fagbrev kombinert gi et tillegg på 22 kroner, sier Adamsrød.

Det største løftet kommer på minstelønn. Den økes med 5 kroner fra 1. desember, og med ytterligere 3 kroner fra 1. mars neste år.

– Minstelønna garanterer for nivået på tariffavtalen og sikrer at alle bedriftene starter på et anstendig sted når de leverer inn anbud. Dette løfter de med lavest lønn mest, samtidig som økningen gjør avtalen bedre for alle, sier forhandlingslederen.

Tryggere jobb ved anbud

Når bedriftene taper anbud, sendes mange ansatte ut i en usikker situasjon. Fellesforbundet og Norsk Industri har blitt enig om en anbefaling til bedriftene på overenskomsten.

– Vi oppfordrer bedriftene til å ansette fra tidligere operatører i forbindelse med rekruttering. Bedriftene oppfordres til å legge vekt på objektive kriterier som bransjeerfaring, rutekjennskap og relevant fagbrev.

Fellesforbundet har fått gjennomslag for at ansiennitet fra bransjen skal legges til grunn ved intern rekruttering, ved ellers like vilkår.

Adamsrød Ole Einar hos Riksmekleren.jpg
Fellesforbundets forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød.

Sikkerhet, arbeidstøy og sykelønn

Tariffoppgjøret handler om mer enn økonomi, forteller Adamsrød

– Tarifforhandlingene handler også om å videreutvikle arbeidslivet og jobbhverdagen, og der har vi kommet videre på flere punkter, sier han og viser til fire eksempler:

 • Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere behov for gjennomføring av kurset "Sikkert arbeid på vei". Utvalget skal vurdere hvilke arbeidstakergrupper som må gjennomføre dette kurset.
 • Bedriftene skal holde arbeidstøy som tar særlig hensyn til behov der det er spesielle typer arbeid som forutsetter spesialarbeidstøy, som arbeid med varme, kulde og syre. Arbeidsgiver skal legge til rette for vask/rensing og vedlikehold av arbeidstøy. Med nødvendig arbeidstøy menes også personlig verneutstyr i henhold til HMS-forskrifter.
 • Likebehandling ved forskuttering av sykepenger. Bedriftene har ikke adgang til på forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.
 • Parten er enige om å nedsette et utvalg med sikte på å forenkle og moderniser tariffavtalen fram mot tariffoppgjøret i 2022.

Medlemmene bestemmer

I Fellesforbundet er det medlemmene som har siste ord i tariffoppgjøret. Meklingsresultatet sendes nå på uravstemning til alle medlemmene på overenskomsten.

– Jeg oppfordrer alle til å si sin mening gjennom å delta i uravstemningen. Fristen for å ha gjennomført uravstemningener 17. desember, sier Ole Einar Adamsrød.

Nøkkeltall:

 • Generelt tillegg kr 0,50 fra 1. april 2020.

Øvrige satser økes fra 1. desember 2020:

 • Justeringstillegg kr 1.
 • Annen kompetansetillegg økes med kr 0,75, ny sats kr 7.
 • Fagbrevtillegg økes med kr 1, ny sats kr 13.
 • Sjåførtillegg økes med kr 0,75, ny sats kr 9.
 • Minstelønn heves med kr 5, ny sats kr 176.
 • Ytterligere heving av minstelønn fra 1. mars 2021 med kr 3. Ny minstelønnsats fra 1. mars kr 179.