Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Klok oljeløsning

Fellesforbundet er fornøyd med at et solid flertall på Stortinget har blitt enige om tiltak for oljenæringa.

Investeringer i oljenæringa vil være avgjørende for å sikre arbeidsplasser i leverandørindustrien. Foto: John Trygve Tollefsen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp har kommet til enighet med regjeringspartiene om midlertidige endringer i oljeskatten. Dette skjedde i dag, etter lang tids dragkamp mellom partiene.

– Fellesforbundet er svært glad for at et solid flertall på Stortinget i dag viser at de tar arbeidsplasser i vår viktigste næring på alvor, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Priskrig og koronakrise

Verden er i en spesiell situasjon med globale koronatiltak, på toppen av en oljepriskrig mellom Opec og Russland. I Norge er økonomi og arbeidsplasser truet.

– Da er det helt avgjørende  at stortinget tar aktive grep for å sikre arbeidsplasser, seriøsitet, familiers økonomi og det grønne skiftet, slår Jørn Eggum fast.

Regjeringens opprinnelige forslag var ikke kraftfullt nok. Fellesforbundet er derfor svært fornøyd med at et bredt flertall har blitt enige om en pakke som er både ambisiøs og ansvarlig. 

– Det er en ærlig sak at Fellesforbundet var bekymret da regjeringen la frem sitt forslag. Det var utvilsomt utilstrekkelig. Senere har vi sett økonomisk uansvarlige utspill fra andre partier, sier Eggum.

– Men i dag er jeg bare glad og lettet over at Jonas Gahr Støre tok ansvar og skapte et rom der man både er ansvarlig og har tilstrekkelig sterke tiltak. 

Åpner for økte investeringer

Skatteendringene innebærer at selskapene får større skattefritak på investeringer, og utsatt særskatt. Jørn Eggum mener det viktigste er at enigheten åpner for investeringer og dermed mer aktivitet og flere arbeidsplasser.

– Den endelige pakken inneholder en  balansert skatteløsning, men også mye mer. Regjeringen må legge til rette for ilandføring til Veidnes. Det blir fokus på fagarbeidere, kompetanse og lærlinger. Vi er også glade for konkrete krav til utslippskutt og teknologiutvikling, sier forbundslederen.

Nå ligger ballen hos oljeselskapene. Fellesforbundets leder forventer fortgang.

– Nå forventer vi at oljeselskapene umiddelbart igangsetter prosjektene som er stoppet og starter forberedelsene av nybygg. Vi forventer f.eks. at Aker BP og Equinor kjenner sin besøkelsestid og blir enige om en løsning for utbygging av Noaka-feltene. Det er rett og slett ingen tid å miste.