Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fellesforbundet vil utrede EØS-avtalen

Fellesforbundet vil ha en full utredning av EØS-avtalen.  – Vi må også se på alternativer, sier Jørn Eggum

Norsk europapolitikk må sikre både den beste markedsadgangen og det beste arbeidslivet.

Regjeringen må utrede EØS-avtalen og mulige alternativer. Det kravet kom fra Fellesforbundets landsmøte i høst. I dag sender Fellesforbundet brev til statsminister Erna Solberg for å be om en offentlig utredning.

– Vi må forhindre at EØS-avtalen forringer kjerneområder i den norske arbeidslivsmodellen, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Må sikre verdens beste arbeidsliv

Mange av Fellesforbundets bransjer blir påvirket av EØS-avtalen. Transportbransjen har fått merke negative virkninger på lønns- og arbeidsvilkår.

Også innen bygg og anlegg og i industrien har det også vært mange eksempler på dårlige forhold og sosial dumping.

Fellesforbundet har derfor et klart budskap til regjeringen. Det holder ikke med god tilgang til det europeiske markedet:

– Vi krever en europapolitikk som sikrer oss verdens beste arbeidsliv, i tillegg til den beste markedsadgangen. Da må regjeringen jobbe aktivt mot de negative utslagene, sier Eggum.

Klargjøre handlingsrommet

Eggum mener myndighetene i mye større grad må klargjøre hvilket handlingsrom vi har innenfor EØS.

Det gjelder både hvordan man forholder seg til direktiver som kommer inn, men også hvordan man jobber for å påvirke lover og regler som vedtas i Brüssel.

– Fellesforbundets medlemmer erfarer både de positive og negative konsekvensene av å være omfattet av EØS-avtalen. Vi må få satt en stopper for de mest negative utslagene, som sosial dumping, og samtidig sikre markedsadgang for norsk eksportrettet industri.

200128-Jørn-Eggum-Oslo-03.jpg
Alle kort på bordet: Forbundsleder Jørn Eggum vil ha en opplyst og saklig debatt om Norges tilknytning til EU. Foto: John Trygve Tollefsen/Fellesforbundet

Ingen ut- eller innmelding

Jørn Eggum understreker at landsmøtet verken oppfordrer til å melde seg ut av EØS eller å bli fullverdige medlemmer av EU. 

– Det er ingen oppfordring fra landsmøtet om å gjøre det ene eller det andre. Vi vil ha alle kortene lagt på bordet. Bare slik kan vi få en opplyst debatt om hvordan vi best sikrer et anstendig arbeidsliv og et lønnsomt eksportrettet næringsliv på en gang, sier forbundslederen.