Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Løsning i godstransportmeklingen

Partene kom til enighet. Det innebærer en økning av timelønnen på over 6 kroner.

Ole Einar Adamsrød
Det ble tidlig natt før partene kom til enighet. Forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød og resten av Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon anbefaler resultatet. Foto: John Trygve Tollefsen

I meklingen på godsbransjeavtalene kom Fellesforbundet til enighet med Norges Lastebileier-forbund og NHO Transport og Logistikk. Forhandlingene gikk om lag to timer på overtid.

Forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød er fornøyd med resultatet. Han viser til at vi nå er i en krevende tid for mange bransjer.

– Vi har funnet en løsning i en vanskelig situasjon. Pandemien påvirker også vår bransje. Gjennom forhandlingene har vi fått gjennomslag for økt lønn og utvikling av avtalen, sier han.

Dermed blir det ikke streik i godstransporten.

 

– Trekker opp lavtlønnede

Den økonomiske rammen er i tråd med frontfaget, og innebærer et kronetillegg til alle ansatte.

– Alle som er omfattet av overenskomstene skal ha et lønnstillegg på 2 kroner fra 1. april 2020. Vi vil også få en betydelig satsheving fra 1. oktober, med ytterligere 4,30 kroner. Dermed vil timelønna øke med totalt 6,30 kroner fra 1. oktober, forteller Adamsrød.

Denne økningen vil også komme på den produktive satsen til langtransportsjåførene.

Adamsrød sier det økonomiske opplegget gir en rettferdig fordeling av lønnsøkningene.

– Satshevingen trekker spesielt opp de lavtlønnede, men kommer selvfølgelig alle arbeidstakerne på overenskomsten til gode.

Langtransport og kompetanse

Tariffoppgjør handler om mer enn kroner og øre. Fram mot neste tariffoppgjør i 2022, skal arbeidstakere og arbeidsgivere sammen jobbe fram løsninger på flere utfordringer.

– Vi skal sette ned et utvalg som skal se på avlønningssystemet for langtransportsjåfører. Dagens modell gir i visse tilfeller for lav lønn i forhold til den allmenngjorte satsen. Sånn kan vi ikke ha det. Vi opplever at også arbeidsgiver ser dette problemet, sier Adamsrød.

Fellesforbundet er svært opptatt av kompetanseutvikling i godstransportbransjen. Forhandlingslederen peker på at bransjen er i stor omstilling.

–Teknologiutviklingen kommer raskt i denne bransjen. Derfor er det svært viktig at det satses på de ansattes kompetanse. Dette skal vi også samarbeide med arbeidsgiver om gjennom et utvalgsarbeid, sier han.

Flere frontfagskrav

Noen krav har gått på tvers av alle forhandlingene på Fellesforbundets tariffavtaler, med utgangspunkt i resultatene på Industrioverenskomsten. 

– Vi har fått gjennomslag for kravene fra frontfaget. Matpengesatsen er økt, og ansatte skal likebehandles når det gjelder forskuttering av sykepenger, sier Adamsrød og legger til:

– Vi har også fått en styrking av bestemmelsen om lokale forhandlinger. I bedrifter som går godt, skal de ansatte ha sin andel av verdiene de skaper.

Avtalene Overenskomst for godstransport (NLF) og Transportselskaper i Norge (NHO TL) er likelydende, og forhandlingsresultatet er likt på begge avtaler.

Forhandlingsløsningen skal nå på uravstemning blant medlemmene. Fristen for uravstemningen er torsdag 12. november.