Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Norsk olje- og gass skal produseres med null utslipp i 2050

En samlet norsk olje- og gassindustri lanserte i dag klimamål for 2030 og 2050.

Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine klimagassutslipp med 40 % i 2030 sammenlignet med 2005, og til netto null i 2050.

Fellesforbundet har sammen med Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO og Industri Energi jobbet fram nye klimamål.

Klimaendringer er vår tids største utfordring. Utslipp fra fossile energikilder, som kull, olje og gass, er de viktigste årsakene til den globale oppvarmingen. Fellesforbundet slutter opp om Parisavtalen. Vi deler målsetningen om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. I dag er utslippene fra produksjonen på norsk sokkel blant de aller laveste – halvparten av gjennomsnittet. Vår politikk er at næringen må fortsette utviklingen av løsninger som gir stadig lavere utslipp fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel. De nye felles målene til næringen vil bidra til dette.

- Vi mener at bruk av olje til forbrenning, og særlig til oppvarming og transport, må reduseres og helst opphøre. Men så er det også slik at karbonet i olje og gass er en verdifull ressurs som brukes innen en lang rekke produkter som verden vil være avhengig av også i et lavutslippssamfunn. Jeg minner om at f.eks rundt 80 prosent av alle medisiner er laget av olje og gass. Da bør det være et poeng at den oljen og gassen produseres med et så lavt karbonavtrykk som mulig, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Fellesforbundet mener at det aller viktigste bidraget Norge kan gjøre for å nå de globale klimamålene er å realisere fullskala karbonfangst og lagring (CCS), utslippsfri hydrogen og havvind. Til alt dette trengs den kunnskapen vi har bygget opp i hele verdikjeden til olje og gass.

- De som mener de skal redde verden gjennom å aktivt bygge ned og avvikle vår aller fremste industrikompetanse nå før etterspørselen tilsier det risikerer å gjøre oss alle en bjørnetjeneste. Vi mener det verken hjelper klima, miljø, arbeidsplasser eller den økonomiske muskelen som må til for å finansiere den grønne omstillingen vi alle ønsker, sier Eggum.

 

Foto, Norsk olje- og gass.