Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ny avtale med Norsk Folkehjelp

Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp skal samarbeide om prosjekter i Sør-Afrika.

Henriette Westhrin og Jørn Eggum undertegner avtale om samarbeid mellom Fellesforbundet og Norsk folkehjelp.
Fellesforbundet bidrar til konkrete prosjekter i regi av Norsk Folkehjelp i Sør-Afrika, og samarbeidsavtalen ble undertegnet via nettmøte. Foto: John Trygve Tollefsen

Fellesforbundet har i dag inngått avtale med Norsk Folkehjelp om å videreføre engasjementet for internasjonalt solidaritetsarbeid.

Avtalen ble undertegnet via nettmøte av Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin.

– Samarbeidet vi har med dere er blant de beste vi har, konstaterte Westhrin i en tale til forbundsstyret i Fellesforbundet.

Støtter fagbevegelsen i Sør-Afrika

Avtalen innebærer at Fellesforbundet bidrar med 600 000 kroner i året til Norsk Folkehjelps program i Sør-Afrika. Dette arbeidet skal styrke det sivile samfunnet, blant annet fagbevegelsen i Sør-Afrika.

Det er også et mål å øke det internasjonale engasjementet i Fellesforbundet. Det utnevnes ambassadører i Fellesforbundet fra hele landet som skal spre kunnskap og engasjement om samarbeidet med Norsk Folkehjelp og i Sør-Afrika.

– Dette er altså ikke et skrivebordsvedtak. Vi skal jobbe målrettet for å engasjere flere og få flere til å støtte opp om dette arbeidet, sier Jørn Eggum.

200525 Jørn Eggum.jpg

Tre store prosjekter

Norsk Folkehjelp har fått økt støtte fra Norad, og har nå et årlig budsjett i Sør-Afrika på om lag 11 millioner kroner. Fellesforbundets bidrag går inn som Norsk Folkehjelps egenandel i dette budsjettet.

Totalt har Norsk Folkehjelp seks partnere i Sør-Afrika, og det er spesielt tre som trekkes fram i samarbeidsavtalen med Fellesforbundet.

  • Organisasjonen for slumbeboere: Organiserer folk som bor i slummen, og er en organisasjon som krever tiltak fra myndighetene. Organisasjonen har blant annet oppnådd at flere slummer nå har fått vann og sanitærtilbud.
  • Right to know: Den fremste aktøren som fremmer ytringsfrihet i Sør-Afrika. Etter som ANC har begynt å undertrykke frie stemmer i landet, er dette blitt en svært viktig organisasjon.
  • TCOE: En nasjonal organisasjon som støtter lokale organisasjoner, og gjennomfører skolering og organisasjonsopplæring for å sikre at folk i større grad skal kunne fremme egne interesser gjennom blant annet lokale foreninger. Her ligger det også samarbeid med CSAAWU, organisasjonen for landarbeidere. Dette er en organisasjon som Fellesforbundet kjenner godt, og som vant Arthur Svensson-prisen i 2017.

Henriette Westhrin løftet fram Fellesforbundets engasjement i flere av disse sakene.

– Samarbeidet med dere er mye mer enn et økonomisk samarbeid. Det er et politisk samarbeid, slo generalsekretæren fast.

Folkehjelpa er fagbevegelsens organisasjon

Det er ikke tilfeldig at Norsk Folkehjelp er Fellesforbundets samarbeidspartner i det internasjonale solidaritetsarbeidet. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Fellesforbundets leder trekker fram internasjonal solidaritet som en viktig bærebjelke i arbeiderbevegelsen.

– Vi som har det så godt i Norge, bør engasjere oss mer internasjonalt. Solidaritetsarbeidet er viktig for Fellesforbundet, sier Eggum.