Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Reagerer sterkt på Aker-salg

Regjeringen vil selge seg ut av Aker-selskaper. – Viser hvor lite offensiv regjeringen er, sier Jørn Eggum.

Jørn Eggum mener det er viktig med statlig eierskap for å sikre norske interesser, sysselsetting og verdiskaping over hele landet.

Regjeringen varsler at de vil selge statens andel Aker Solutions, Akastor, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Dette er selskaper staten vil være direkte medeier i, etter at holdingselskapet Aker Kvæner Holding oppløses.

– Aker Kværner holding har tjent oss godt. At regjeringen ønsker å oppløse selskapet og få fullmakt til å selge seg ut, viser hvor lite offensive de er når det gjelder arbeidsplasser, industriutvikling, teknologi og det grønne skiftet, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Oppløser holdingsselskap

Det er regjeringspartiene og Frp som sammen sikrer flertall for å oppløse Aker Kværner Holding. Det er også kjent at næringsministeren ønsker å sette de fire Aker-selskapene opp på regjeringens salgsliste.

– Statsråden hopper bukk over at eierskapet har sikret norske interesser, sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Å utelate dette når man gjør sine valg er ikke bare konservativt, det er også naivt, sier Eggum.

Nøkkelen til det grønne skiftet

Fellesforbundets leder håper Stortinget likevel beslutter å beholde eierskapet i Aker. Han peker på at dette er blant selskapene som spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet.

– I en situasjon der nasjonen er sterkt avhengig av å lykkes med industriutvikling av fornybare næringer er det viktig at staten engasjerer seg. Staten må bidra til det grønne skiftet.

Eggum mener et statlig eierskap er et viktig argument for regjeringsskifte neste høst.

– Når det kommer til de langsiktige strategiske valgene betyr det noe om eieren og hovedkontoret befinner seg i utlandet eller i Norge, ikke minst for klimasatsingen vi står foran.