Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Seriøs innleie i byggebransjen

Fellesforbundet og BNLs anbefalinger gir mer seriøs byggebransje. Nå kan også arbeidstilsynet sanksjonere.

Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad
Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad. Foto: John Trygve Tollefsen

Arbeidstilsynet fikk fra 1. juli myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt.

Dette innebærer også at tilsynsmyndighetene får kompetanse til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på disse reglene.

– Ved å følge våre anbefalinger og opptre som gode bestillere overfor bemanningsbyråene, vil dette være et viktig bidrag til seriøsitetsarbeidet i byggenæringen, sier nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad.

Krogstad sier tilbakemeldinger fra tillitsvalgte gjør det nødvendig å presisere ansvaret bedriftene har.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at ikke alle bedrifter har kontroll på innleie hos underleverandører. Det skal være kontroll og seriøsitet i alle ledd, hos alle underleverandører, og det er både vi og arbeidsgiverne enige om, sier han.

Fast jobb er hovedregel

Hovedregel i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Dersom man likevel har behov for å leie inn, er det viktig å kjenne sitt ansvar som en god bestiller, sier administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Jon Sandnes.

– Følg anbefalingene som BNL og Fellesforbundet har laget sammen for å sørge for seriøs innleie i byggenæringen.

Klare anbefalinger

Partenes anbefalinger for godt innkjøp av innleid arbeidskraft i byggenæringen ble presentert 25. mai 2019. Anbefalingene ble til gjennom forhandlinger hvor begge parter har hatt et felles mål om mer seriøs innleie i byggenæringen.

Noen av de sentrale punktene i disse anbefalingene er:

  • Innleide skal være ansatt i minst 80 prosent stillingsbrøk med forutsigbare arbeidsperioder
  • De innleiede på prosjekt skal ha fast ansettelse med garantilønn (lønn mellom oppdrag)
  • Bedre planlegging for økt forutsigbarhet
  • Grunnleggende HMS-opplæring for de som er leid inn
  • Tydelig definering av bosted for at de som har krav på dekning av reise, kost og losji får det