Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Sikkerhet og arbeidstid i havbruk

I dag starter tarifforhandlingene for ansatte i oppdrettsnæringa. – Vi krever bedre sikkerhet og mer forutsigbar arbeidstid, sier Kine Asper Vistnes.

Arbeid på oppdrettsanlegg
Forhandlingene på Havbruksoverenskomsten er nå i gang. Foto: John Trygve Tollefsen

Oppdatert 24. september: Fellesforbundet og Sjømat Norge kom til enighet i forhandlingene. Les mer her.

Fellesforbundet og Sjømat Norge startet i dag forhandlingene på Havbruksoverenskomsten. Forbundssekretær Kine Asper Vistnes er forhandlingsleder for Fellesforbundet. På vegne av medlemmene fremmet hun Fellesforbundets krav i lønnsoppgjøret.

– Sikkerhet og arbeidstid er våre viktigste saker. Dette har vært hovedprioriteten vår i mange lønnsoppgjør, og kommer neppe som en overraskelse på arbeidsgiverne, sier Vistnes.

 

Utsatt yrke

Arbeidet i oppdrettsnæringa foregår stort sett til sjøs, og er utsatt for vær og vind. Det er en risikofylt og til tider uforutsigbar jobb.

– De som jobber i havbruk har også rett til fritid og familietid, og til å planlegge hverdagen sin. Vi krever derfor mer forutsigbarhet og likere praksis for arbeidstid, sier Vistnes.

For å bedre sikkerheten for de ansatte, vil Fellesforbundet ha slutt på risikabelt alenearbeid ute på anleggene.

– Det er oppgaver som ikke bør gjøres alene. Her mener vi det må gjennomføres en skikkelig risikovurdering, der man definerer hvilke arbeidsoppgaver det alltid skal være flere sammen om, sier Vistnes og legger til:

– Her tror jeg både vi og arbeidsgiverne har felles sak. HMS er vært viktig. 

Økonomiske krav

Fellesforbundet vil presisere de økonomiske kravene gjennom forhandlingene. Det er likevel noen ting forhandlingslederen allerede nå kan signalisere.

– Vi vil sikre kjøpekrafta til alle medlemmene våre.Vi må også bedre sikre at ansatte får ta del i den enorme verdiskapinga de bidrar til. Våre tillitsvalgte har forventninger til de lokale lønnsforhandlingene, sier Vistnes.

Havbruksnæringa har vært gjennom en rivende teknologisk utvikling, og er en sterk kunnskapsnæring. Fellesforbundet vil derfor også jobbe for at ansatte får utviklet kompetansen sin.

– Vi må sørge for at de ansatte får kurs, etter- og videreutdanning, som gjør at norsk havbruksnæring kan fortsette å være ledende i verden, med de aller beste ansatte, sier Kine Asper Vistnes.

200803-frontfag-0054.jpg
Fellesforbundets forhandlingsleder Kine Asper Vistnes med forbundsleder Jørn Eggum.

Flere organiserer seg

Stadig flere i havbruksnæringa melder seg inn i Fellesforbundet. Det gir mer kraft i lønnsoppgjøret.

– Vi har allerede en høy organisasjonsgrad, og den øker måned for måned. Det viser at ansatte i næringa bryr seg om rettighetene sine og er opptatt av at det skal være ordna forhold, sier Kine Asper Vistnes.

Hun tror også motparten Sjømat Norge merker seg at de ansatte ønsker mer ut av tariffavtalen.

– Det er vårt felles ansvar å utvikle tariffavtalen. Jeg forventer at Sjømat Norge møter oss som en seriøs motpart og at vi får gode diskusjoner. Nå må vi levere på nye framskritt for de ansatte i næringa.

Krav Havbruksoverenskomsten