Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Søk støtte fra LOs utdanningsfond

Skaff deg kunnskapspåfyll i år. Medlemmer kan få støtte til både lengre utdanninger og kortere kurs.

Du kan få dekket inntil 4000 kroner for kurs og inntil 13 500 kroner for helårsstudier. Foto: Wavebreakmedia/Mostphotos

Hvem kan søke?

Har du vært medlem av Fellesforbundet i minst 3 år, kan du støtte fra LOs utdanningsfond. Du kan søke støtte til alt fra helårsstudier ned til kurs på 30 timer.

Dersom du søker støtte til fag/svennebrev eller utdanning med sikte på å få studiekompetanse trenger du bare å ha vært medlem i ett år.

Merk at hvis du skal søke støtte til helårsstudier på hel- eller halvtid, er søknadsfristen 15. mai. Kortere utdanninger kan du sende inn søknader på hele året.

Les retningslinjer for LOs utdanningsfond her

Søknadsskjema - LOs utdanningsfond

Du må ikke være i jobb for å søke. Hvis du er arbeidsløs eller permittert har du også rett til støtte. Om du er i jobb eller ikke er det en forutsetning at du er medlem og har betalt kontingent til Fellesforbundet i minst 3 år.

Hvis du slutter å jobbe og blir student har du bare rett på støtte det første året.

Hvorfor har LO et utdanningsfond?

Kunnskap og kompetanse er viktig i arbeidslivet. Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at du som arbeidstaker får det påfyllet av kompetanse du trenger for å gjøre jobben din.

Ofte ønsker man å lære mer for å utvikle deg i den jobben man har, eller man vil kanskje kvalifisere seg til en ny jobb. Da er det ikke alltid arbeidsgiver vil betale, eller ikke vil dekke alt det koster.

Hva støttes?

Det gis blant annet støtte til:

  • Etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket vedkommende er i, eller omskolering til annet yrke.
  • Paragraf 3,5 i opplæringsloven (fag/svennebrev).
  • Utdanning med sikte på studiekompetanse.
  • Grunnskolefag, herunder lese- og skriveopplæring
  • Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter.

Hvilke utgifter dekkes?

Du kan få dekket følgende utgifter (begrenset oppad til den maksimale satsen for det du søker på):

  • Kursavgifter
  • Eksamensavgifter
  • Merutgifter til nødvendig midlertidig bosted
  • Materiell
  • Tapt arbeidsfortjeneste (kun for yrkesaktive)

Alle utgifter du ønsker å få dekket må dokumenteres.

Hvis du av en eller annen grunn må avbryte studiet må du si i fra til fondet med en gang. Utbetalt stipend kan kreves tilbakebetalt om retningslinjene ikke er fulgt.

Satser for skoleåret 2020-21

Helårsstudie på hel- og deltid inntil kroner 13 500 pr. skoleår (søknadsfrist 15.mai 2020)

Praksiskandidat § 3,5 inntil kr. 10 500.

Kortere kurs inntil kr. 4000.

AOFs Lese- og skriveopplæring med datatekniske hjelpemidler pr. studieår inntil kr. 10500.

Finn mer informasjon og søk

Les retningslinjer for LOs utdanningsfond her

Søknadsskjema - LOs utdanningsfond