Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Krever tiltak for olje- og gassnæringa

En samlet olje- og gassbransje advarer mot konsekvensene av koronasituasjonen og den lave oljeprisen. – Nå må vi gripe muligheten til omstilling og ruste oss for framtida, sier Jørn Eggum.

Jørn Eggum fotografert i Oslo 28. januar 2020.
Foto: John Trygve Tollefsen

Fellesforbundet har sammen med resten av bransjearenaen KonKraft fremmet en rekke forslag som skal holde i gang hjulene i norsk olje- og gassnæring, spesielt i leverandørindustrien.

– Med våre forslag kan vi opprettholde en høy sysselsetting, støtte overgangen fra fossil til fornybar, og samtidig sikre staten inntekter, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Samlet bransje

KonKraft er en samarbeidsarena for hele olje- og gassbransjen. Her sitter LO, Fellesforbundet og Industri Energi sitter sammen med Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund.

Koronasituasjonen og den lave oljeprisen skaper en uoversiktlig og utrygg situasjon for hele olje- og gassindustrien. Det er grunnen til at KonKraft nå vil ha myndighetene på banen.

«Usikkerheten i markedet er mye sterkere enn ved tidligere kriser, og de langsiktige konsekvensene for aktivitetsnivå, verdiskaping og arbeidsplasser kan bli dramatiske» skriver KonKraft.

I en uttalelse til regjeringen foreslås blant annet kompetanseheving, forsering av karbonfangst og -lagring og utvikling av hydrogenteknologi.

Organisasjonene som utgjør KonKraft mener også at at de statlige virkemidlene for forskning, utvikling og omstilling må tilpasses næringen og styrkes. Endringer i petroleumsskatteregimet skal sikre selskapenes likviditet og kontantstrøm, og gjøre det mulig å opprettholde aktivitet.

Broen til fornybarsamfunnet

Forbundslederen mener Stortinget nå har muligheten til å bygge broen til fornybarsamfunnet.

– Olje- og gassnæringens kompetanse og kapasitet danner grunnlag for omstilling og utvikling av lavutslippsløsninger og grønn teknologi. Disse forslagene bør Stortinget vedta enstemmig som en samlet plan, sier han.

Selv om vi her snakker om store, kostbare tiltak, vil kostnaden ved å la være å investere i bransjen være langt høyere, mener Eggum.

– Skal vi drive brannslokking eller investering i framtiden? Ved å endre oljeskatten kan vi satse helhjertet på karbonfangst og -lagring, elektrifisering av sokkelen og grønne løsninger fra norske leverandører, sier han og legger til:

– Med Stortingets velsignelse kan det som ligger av forslag her bidra til aktivitet både i 2020 og i 2021. Embetsverket må også levere gryteklare prosjekter når vi kommer ut av koronakrisen.

Forslagene fra KonKraft

Her er tiltakspunktene fra KonKraft-organisasjonene og NHO, som mener at:

  • Regjeringen på kort sikt må vurdere endringer i rammebetingelsene. Formålet med endringene må være verdiskapning og sysselsetting i Norge. Det haster med tiltak som kan holde hjulene i gang i rederiene og leverandørindustrien. Olje- og gasselskapenes kontantstrøm og likviditet er helt avgjørende for å opprettholde aktiviteten og investere i nye utbygginger. En midlertidig endring i petroleumsskatteregimet med direkte utgiftsføring slik Norsk olje og gass har foreslått, vil kunne virke raskt, og må vurderes. Tiltakene må utformes målrettet og tidsbegrenset, og forutsette ny aktivitet, samt opprettholde pågående aktivitet.
  • Kompetanseheving gjennom hele verdikjeden må sikres. Det må skapes insentiver til å ta inn lærlinger og til at ungdom fortsatt velger utdannelse til, og arbeid i olje- og gassindustrien. Det må være mulig å kombinere permitteringer med kompetanseutvikling.
  • Regjeringen må sikre en forsering av planlagte og nye CCS-prosjekt og -verdikjeder, som er en stor mulighet for norsk leverandørindustri, samt gi insentiver til utviklingen av hydrogen- teknologi og bruk av hydrogen som energibærer.
  • For å styrke situasjonen innenfor maritim næring bør regjeringen som et midlertidig og målrettet tiltak fjerne beløpsbegrensningen i tilskuddsordningen for sjøfolk på petroleumsskip i NOR og NIS.
  • Regjeringen må sikre at virkemidler gjennom Forskningsrådet, Enova, Climit, Innovasjon Norge og andre statlige støtteordninger, blir tilpasset olje- og gassnæringen og blir styrket slik at de bidrar til aktivitet som kan holde hjulene i gang i en hardt presset næring, samt til den omstillingen som må til i bransjen på veien til lavutslippssamfunnet. Støtten til NORWEP må økes i en periode hvor selskapene har liten mulighet til å finansiere organisasjonen, for å sikre fortsatt internasjonal satsing i norsk leverandørindustri.