Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Vedtak om dagpenger og omsorgspenger

De nye reglene for dagpenger trer i kraft i dag.

Foto: Mostphotos

Stortingets vedtak i forbindelse med korona-krisa når det gjelder permittering og dagpenger gjelder med virkningstidspunkt fra og med i dag, 20. mars. Vedtak om omsorgspenger gjelder fra og med 13.mars.

Vi vedlegger to pressemeldinger fra Arbeids- og sosialdepartementet som beskriver hvordan de nye bestemmelsene er å forstå. Vi vil her kort framheve følgende:

Gjelder fra i dag, 20. mars

De nye permitteringsreglene gjelder fra i dag av. Da gjelder f.eks. full lønn de 20 første dagene av permittering, det gjelder rett på dagpenger med opptjeningsgrunnlag ned til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 36 måneder. De nye reglene gjelder for permittering ned til 40 prosent.

Vedtaket betyr at for de som var permittert tidligere enn i dag, gjelder lønnsplikten for arbeidsgiver etter gamle regler. Men arbeidsgivers lønnsplikt oppheves fra i dag av, dersom permitteringen har vært lengre enn to dager.

For de som permitteres i dag og seinere, gjelder de nye bestemmelsene om 2 dagers lønnsplikt for arbeidsgiver og deretter 18 dager som dekkes av staten.

Vi forstår dette slik gjennom følgende to eksempel:

  • Arbeidstaker ble permittert fra og med mandag 16.mars. Da har arbeidsgiver lønnsplikt fram til fredag 20.mars og så tar staten over, fram til det har gått 20 dager fra permittering startet.
  • Arbeidstaker permitteres fra og med i dag: Arbeidsgiver dekker lønn for 2 dager og deretter tar staten (NAV) over de neste 18 dagene, og alle dager for lønn begrenset opp til 6G (nær 600 000).
  • Endringen medfører utvidet rett på dagpenger, slik som omtalt i første punkt over. Disse endringene fra om med i dag.

For arbeidsledige oppjusteres dagpenger lik de som blir permitterte.

Omsorgspenger gjelder fra torsdag 13. mars

For omsorgspenger er arbeidsgiverperioden 3 dager og deretter tar NAV over ansvaret.  Denne bestemmelsen har tilbakevirkende kraft fra og med 13. mars.