Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Vil gjenoppbygge krisenæring

Fellesforbundet vil bruke tariffoppgjøret innen hotell og restaurant til å ruste bransjen for fremtiden.

Buffetmat lastes på en tallerken
Ansatte på hoteller, restauranter, i cateringbedrifter og i kantiner er omfattet av Riksavtalen. Foto: Mostphotos

I dag starter forhandlingene på Riksavtalen. Den omfatter ansatte på hoteller, restauranter, i cateringbedrifter og i kantiner. Dette er bransjer som har blitt rammet særdeles hardt av koronakrisen.

Forbundssekretær Clas Delp leder forhandlingene på vegne av Fellesforbundet. Han mener krisen bransjen står i, er en anledning til å se framover.

– I denne vanskelige tiden, kan vi bruke tariffoppgjøret til å gjøre endringer som moderniserer og videreutvikler overenskomsten. Vi må gjenreise bransjen, basert på kompetanseløft og rettferdige forhold, sier Delp.

 

Rettferdighetskrav

Et av de viktige kravene fra frontfaget var likebehandling i forskuttering av sykepenger. Dette kravet er også med på Riksavtalen. I tillegg vil Fellesforbundet kreve fast månedslønn for de ansatte.

– Alt for mange i disse bransjene jobber på timebetaling i stedet for på månedslønn. Dette gjør det vanskeligere å planlegge økonomien, og mer krevende for eksempel å få lån i banken. Derfor er dette et viktig rettferdighetskrav for oss.

De siste månedene har det kommet flere eksempler på utstrakt bruk av ekstrahjelp. Dette innebærer at bedriftene har benyttet seg av ekstrahjelper, når de heller burde hentet permitterte ansatte tilbake i jobb. 

– Det er etter vår mening misbruk av permitteringsordninga, og dessuten en veldig dårlig måte å behandle de ansatte. Vi ser derfor et stort behov for at partene går gjennom de reguleringene vi har rundt bruk av ekstrahjelp, sier Clas Delp.

Tillegg og lokale forhandlinger

Fellesforbundet vil kreve et generelt tillegg til alle ansatte, i tråd med tillegget som ble gitt til de ansatte i industrien.

– Utover det vil vi komme tilbake til øvrige økonomiske krav, sier Clas Delp.

Det er få år siden arbeidstakerne på Riksavtalen streiket for å få lokal forhandlingsrett. I år må det avholdes reelle lokale forhandlinger, mener Delp.

– Selv om det er mye krisestemning, går også deler av bransjen tilnærmet som normalt. Lokale forhandlinger er avgjørende for å sikre at arbeidstakerne i bedrifter som går godt får sin rettmessige andel av verdiskapingen, sier han.

200130-FF-personalkonferansen 2020-0088.jpg
Forbundssekretær Clas Delp (t.v.) er forhandlingsleder for Fellesforbundet.

Økt kompetanse

Det er svært mange tilknyttet Riksavtalen som har vært eller er permitterte fra jobben. Flere har benyttet seg av muligheten til gratis etter- og videreutdanning mens de er permitterte.

Utdanningstilbudet er gitt gjennom bransjeprogrammet for reiseliv, som er et samarbeid mellom staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne. For Fellesforbundet blir det et viktig krav i forhandlingene at dette programmet videreføres.

– Dette gjør at folk kan styrke kompetansen, slik at de er klar til å bidra når bransjen igjen skal bygges opp. Framtidens arbeidsliv vil ha nye kompetansebehov. Vi må legge til rette for at finansiering og gjennomføring av opplæring, sier Delp.

Forhandlingslederen har stor tro på at arbeidsgiverne vil være med på seriøse forhandlinger.

– Våre krav i dette oppgjøret gjør bransjen mer fremtidsrettet. Den verdien tror vi også arbeidsgiver ser. Skal vi sammen lykkes i komme gjennom krisen, trenger vi kompetente og fornøyde ansatte med på laget, slår Delp fast.

Kravdokumenter Riksavtalen