Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

1. juli er frist for innføring av separate dame- og herregarderober

BNL og Fellesforbundet tariffestet separate dame- og herregarderober og toalett i forbindelse med lønnsoppgjøret 2020. – Brakkeforpliktelsen gjelder for nye prosjekter, og vi vil minne om at fristen er senest 1. juli, sier Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet og Siri Bergh, direktør for Arbeidsgiverservice og HMS i BNL.

Per Skau (Fellesforbundet) og Siri Bergh (BNL)
Fellesforbundets forbundssekretær Per Skau og BNLs direktør Siri Bergh har kommet i mål med tariffoppgjøret på Fellesoverenskomsten på byggfag. Foto: Siri Stang / BNL

Skau og Bergh ledet FOB-forhandlingene i hovedoppgjøret 2020.

– Vi er svært fornøyde med å komme til enighet om en løsning som skal ivareta begge kjønn når det gjelder garderobefasiliteter, sier de videre.

Dette ble tariffestet i det såkalte "Brakkebilaget" i Fellesoverenskomsten for byggfag, og det ble satt en frist for gjennomføring av dette for nye prosjekter til 1. juli 2021.

Skau og Bergh minner om at fristen nærmer seg for at dette skal være gjennomført.

– Dette som en påminnelse for oss alle og som en forsikring om at alle i byggenæringen kan gå sommeren i møte med visshet om likeverdige forhold på jobben, avslutter partsrepresentantene.

Her er bestemmelsen Fellesforbundet og BNL ble enig om:

Det skal være separate dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang.  

På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet. Bestemmelsen gjelder for nye prosjekter fra 1. juli 2021.