Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Nå er det arbeidsfolks tur

Fellesforbundet er fornøyd med Arbeiderpartiets 100-dagersplan. – Her får vi en regjering som jobber med oss og ikke mot oss, sier Jørn Eggum.

Oslo 14.12.20: Jonas Gahr Støre viser sin støtte til permitterte under en markering utenfor Stortinget.
Ap-leder Jonas Gahr Støres 100-dagersplan inneholder mange gode Fellesforbundet-saker. Foto: John Trygve Tollefsen

I dag la Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre fram Aps 100-dagersplan. Der viste han til 40 punkter Arbeiderpartiet vil gjennomføre dersom partiet vinner høstens valg.

– Her er det mye å glede seg over, slår forbundsleder Jørn Eggum fast.

Fellesforbundet mener landet trenger en ny rødgrønn regjering etter valget.

– Og den må selvfølgelig Jonas lede. Med dette politiske programmet blir det en bedre hverdag for vanlige folk, sier Eggum.

Se hele 100-dagersplanen her

Mer organisert arbeidsliv

Eggum gleder seg over at partiet gjør flere grep for å øke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv.

– Organisering av arbeidstakere er grunnen til at Norge er et så godt land å bo i. Det sikrer at arbeidstakere får sin rettmessige andel når verdier skapes. Samtidig er det bra for produktiviteten vår, det er bra for omstilling og det er bra for helsa vår, sier Eggum.

Ap har flere punkt som vil gi arbeidsfolk mer igjen i lommeboka:

 • Doble fagforeningsfradraget til 7 700 kroner.
 • Øke pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15 000 kroner.
 • Redusere fergeprisene på riksvegferger og fylkesvegferger.
 • Gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige.

Mer seriøst arbeidsliv

Det er mange punktene i Aps plan som er gjenkjennelig for Fellesforbundet. Vi har gitt innspill til alle de politiske partiene, og fått mye godt gjennomslag på venstresiden.

Støre viste også til Fellesforbundet da han la fram planen.

– Jeg hører flere avdelinger i Fellesforbundet spiller inn saker til vår plan for et mer seriøst arbeidsliv. Det er bra, sier Støre. 

Arbeiderpartiets lovnader går både på å kutte ned midlertide ansatte, styrke retten til heltid og viktige tak i transportsektoren:

 • Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser.
 • Forby innleie som fortrenger faste ansettelser.
 • Sørge for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger ved å utvikle en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv
 • Styrke retten til heltid i lovverket.
 • Stanse frislippet i taxinæringen, og starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Skape jobber

Arbeiderpartiet har de senere årene tatt tak i industripolitikken med ny kraft. Dermed er det også mange gode saker for å skape nytt arbeid:

 • Fastsette et eksportmål på 50% økning i eksporten utenom olje og gass til 2030, og sette ned et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet.
 • Sørge for et mer aktivt statlig eierskap og starte arbeidet med en ny eierskapsmelding slik at statlig kapital og eierskap bidrar til økt eksport, utviklingen av nye grønne verdikjeder og flere arbeidsplasser 
 • Legge fram en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip. 
 • Starte en sterk satsing på fagutdanning, med satsing på lærere og utstyr, krav til lærlinger i offentlig sektor og sette et mål om garanti for læreplass til alle som trenger det, i løpet av perioden.

Viktigst å vinne valget

Stortingsvalget i år er 13 september, og forhåndstemmingen starter allerede 10. august. 

Forbundslederen advarer mot å ta valgresultatet for gitt.

– Målingene er gode og de beste politiske løsningene finnes på rødgrønn side. Men ingenting er avgjort før 13. september. Skal vi få en ny regjering, må vi også stemme på en ny regjering.

– Det er avgjørende viktig at vi gjør det vi kan for å få arbeidskamerater, venner og familie opp av sofaen og inn i stemmelokalet. Det er nå det gjelder!