Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Arthur Svensson-prisen 2022

Nå kan du sende inn nominasjoner til neste års Arthur Svensson-pris. Fristen for å nominere kandidater er 1. januar 2022.

Foto: Sissel M. Rasmussen
Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter er en pris som er opprettet av LO-forbundet Industri Energi. Siden 2010 har Arthur Svensson-prisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden.
Prisens formål er å fremme fagforeningsarbeid og faglige rettigheter nasjonalt og internasjonalt. Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden». 

Fellesforbundet-nominert blant vinnerne

Da Arthur Svensson-prisen ble delt ut i 2017, var det fagforeningen CSAAWU som gikk av med seieren. Organisasjonen er en del av Fellesforbundets og Norsk Folkehjelps samarbeid om å støtte lokale organisasjoner i Det sørlige Afrika. 
CSAAWU organiserer blant annet landarbeidere ved flere av de store vingårdene i Sør-Afrika. Arbeiderne ved disse vingårdene lever under svært vanskelige, nesten slavelignende forhold, både når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og sosiale forhold. CSAAWU arbeider med å bedre nettopp disse forholdene gjennom å organisere arbeidstakerne og ta opp lønns- og arbeidsvilkår med arbeidsgiverne.
Det var Fellesforbundet, ved forbundssekretær Hege Espe, som nominerte CSAAWU til Arthur Svensson-prisen da de vant.  
– Jeg er utrolig stolt av at de vant prisen. Da vi nominerte CSAAWU i 2016 var de en klar kandidat. Det var veldig stort at vi hadde en fagforening som vi hadde kontakt med gjennom Sør-Afrika prosjektet vårt med Norsk Folkehjelp som vi kunne nominere. Nominasjonen og prisen har ført til at vi har fått et tettere samarbeid i etterkant, sier Hege Espe, som har ansvar for det internasjonale solidaritetsarbeidet i Fellesforbundet. 
Fellesforbundet oppfordrer alle engasjerte i fagbevegelsen til å nominere kandidater som man mener fortjener prisen og som oppfyller kriteriene.

Hvordan kan jeg nominere kandidater?

Fristen for å nominere kandidater til Arthur-Svensson prisen er 1. januar 2022.

For å kunne foreslå kandidater må du tilhøre en av disse gruppene: 

  • Tillitsvalgte og ansatte i norske fagforbund
  • Tillitsvalgte og ansatte i fagforbund i verden forøvrig tilknyttet hovedorganisasjoner som er tilsluttet International Trade Union Congress (ITUC) eller som er tilsluttet en av de globale fagorganisasjonene (Global Unions)

  • Personer som har fått prisen tidligere

  • Styremedlemmer i organisasjoner som har fått prisen tidligere

I nominasjonen skal det redegjøres godt for den nominertes bakgrunn og hvorfor vedkommende bør få prisen. Du kan sende inn nominasjoner via søknadskjemaet.