Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Enighet i lønnsforhandlingene mellom LO og Virke

LO og Virke ble enig om den samme rammen som i LO/NHO-området med en lønnsvekst på 2,7 prosent.

Mann kjører truck på lager.
Foto: John Trygve Tollefsen

Forhandlingsresultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget. LOs representantskap skal ta endelig stilling til forhandlingsresultatet 6. mai 2021.


Økonomi og tillegg

Det gis et generelt tillegg på 2,25 kroner pr. time til alle arbeidstakere omfattet av følgende overenskomster:

  • Grossistoverenskomsten
  • Kranoverenskomsten
  • Byggfagsavtalen
  • lndustrioverenskomsten

Det gis et generelt tillegg på 2,25 kroner pr. time og ytterligere 1 krone pr. time (lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere omfattet av følgende overenskomster:

  • Bilutleieoverenskomsten
  • Landsoverenskomsten for Hotell- og restaurantvirksomheter
  • Overenskomst for transportselskaper i Norge

 

 

Felles kompetansefond på Grossistoverenskomsten

l 2020 ble LO og Virke enige om å etablere et felles kompetansefond for arbeidstakere på Grossistoverenskomsten. Under årets mellomoppgjør ble det enighet om at bedrifter med tariffavtale fra 1. juli 2021 skal innbetale 60 øre per avtalt, arbeidet time for alle arbeidstakere på overenskomsten.

– Vi er fornøyde med å få økonomien i kompetansefondet på plass, noe som gir en god fordel for våre medlemmer, sier overenskomstansvarlig Bjørn Anders Jonassen fra Fellesforbundet.

– Vi forventer tøffe lokale forhandlinger

LO-stat og Spekter har også forhandlet og kom i mål med et lønnsoppgjør i tråd med resultatet fra forhandlingene mellom LO og NHO.

Nå begynner de lokale forhandlingene hvor den lokale tariffavtalen skal revideres.

– Jeg vet at klubbene nå forbereder seg på tøffe forhandlinger og tariffavdelingen står nå klar til å støtte klubbene i dette arbeidet. For vår del er fristen for avslutning av de lokale forhandlingene onsdag 5. mai og for Vy Buss er fristen 11. mai, utdyper Trygve Andre Skogseide, faglig sekretær i Fellesforbundet.


Ekstra mange lærlinger i 2021

Koronaepidemien har rammet arbeidsmarkedet hardt og mange unge arbeidstakere er ekstra hardt rammet. Nå oppfordres bedrifter til å ta inn ekstra mange lærlinger i 2021.

– Fellesforbundet er glad for at LO-Stat klarte å forhandle fram en tekst om lærlinger på bakgrunn av de særskilte utfordringene i arbeidsmarkedet som en følge av covid 19 pandemien for denne gruppen, avslutter Skogseide.