Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Felles krav til ny regjering

Fellesforbundet og BNL har blitt enige om tiltak en ny regjering bør legge til grunn for en Norgesmodell for byggenæringen.

Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet står sammen om krav for en produktiv, organisert og seriøs byggenæring med lønnsomme bedrifter og gode arbeidsplasser.

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i byggenæringen er et samfunnsproblem som skader seriøse bedrifter og sårbare arbeidstakere. Fellesforbundets og BNLs ti innspill til en ny regjeringsplattform skal bidra til å fremme en produktiv, organisert og seriøs byggenæring.

Samfunnspolitisk direktør i BNL Jørgen Leegaard og Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, løfter fram ti punkter som partene i byggenæringen vil ha inn i en ny regjeringsplattform.

– Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening arbeider hver eneste dag for å fremme en produktiv, organisert og seriøs byggenæring med lønnsomme bedrifter og gode arbeidsplasser, slår de to fast.

krogstad-leegaard.jpg
Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad og samfunnspolitisk direktør i BNL Jørgen Leegaard (innfelt) legger fram kravene til en ny regjering.

Grunnlag for ny Norgesmodell

Nå har de to partene jobbet frem innspill til en ny regjeringsplattform som kan legges til grunn for en Norgesmodell for næringen.

– Vi er enige med BNL om hvordan vi ønsker at bransjen skal utvikles. Ett av de viktigste tiltakene for å sikre seriøsiteten i næringen er å styrke det det organiserte arbeidslivet, sier Steinar Krogstad.

Organisasjonene ønsker å se på tiltak som bidrar til dette. De er også opptatt av at faste ansatte skal være hovedregelen i byggenæringen og at myndighetene følger opp med kontroll og tilsyn i prosjektene for at blant annet innleie og lærlingklausulen skjer på lovlig vis.

– Vi mener at disse innspillene vil være en god oppskrift for å få bukt med arbeidskriminalitet og sosial dumping i vår næring, sier Leegaard.

Innspillene til en ny regjering

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i byggenæringen er et samfunnsproblem som skader seriøse bedrifter og sårbare arbeidstakere.

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening arbeider hver eneste dag for å fremme en produktiv og seriøs byggenæring med lønnsomme bedrifter og gode arbeidsplasser.

Ett av de viktigste tiltakene for å sikre seriøsiteten i næringen er å styrke det det organiserte arbeidslivet.

I utformingen av regjeringsplattform etter valget høsten 2021 oppfordrer vi derfor en ny regjering om at følgende legges til grunn for Norgesmodell for byggenæringen:

  1. Fast ansatte fagarbeidere og lærlinger skal være hovedregelen i byggenæringen.
  2. Flere tiltak må på plass for å styrke det organiserte arbeidslivet og tariffavtalenes betydning. Partene ønsker at så mange bedrifter og ansatte som mulig tegner tariffavtale. Myndighetene må være med på å legge til rette for dette.
  3. Innleie fra bemanningsforetak skal ikke fortrenge fast ansatte og rekruttering av lærlinger.
  4. Det må sikres at innleie kun skjer etter lovens vilkår, og at myndigheter og oppdragsgivere følger opp med kontroll og tilsyn i prosjektene.
  5. Regelverket for offentlige innkjøp må ha klare og forståelige krav og etterlevelsen må sikres gjennom kontroll og tilsyn.
  6. Det må etableres et «arbeidslivets TBU» som gir årlige oppdateringer på tilstanden i Norge når det gjelder tilknytningsformer, omfang av innleie, organisasjonsgrader på arbeids- og arbeidstakersiden, andel faglærte i ulike bransjer m.v.
  7. Sentral godkjenning; ny sentral godkjenning må stille krav om at virksomhetene må ha krav om andel fagarbeidere og lærlinger.
  8. Ressurser til fagopplæring må prioriteres for å sikre god rekruttering gjennom lærlingeordningen, praksisplasser, praksiskandidatordningen, skole på byggeplass m.v.
  9. Tilsynsetatene må styrkes og innsatsen samordnes mellom politiet, Arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter.
  10. For å sikre god HMS i prosjektene må plikten til særskilt risikovurdering presiseres når det er særlig risikoutsatt arbeid som utføres, eller når språk og ulike tilknytningsformer er kritiske faktorer.