Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Krever bedre permitteringsregler

Arbeidstakere rammes hardt av koronatiltakene. Fellesforbundet krever tiltak for de permitterte.

To demonstranter holder plakater for bedre permitteringsregler.
Før jul hadde Fellesforbundets avdeling 10 en markering utenfor Stortinget for bedre permitteringsregler. Foto: John Trygve Tollefsen

Koronapandemien har store konsekvenser for norsk arbeidsliv og næringsliv. Etter nyttår fikk vi en ny nedstenging av samfunnet, med de strengeste tiltakene siden mars 2020.

For å møte denne situasjonen må vi igjen få ekstraordinære tiltak for de som blir permittert.

Fellesforbundet mener følgende må på plass: 

1. Gjeninnføre og videreføre permitteringstitlakene fra mars 2020

Da Norge innførte de strenge koronatiltakene i mars 2020, innførte vi samtidig ekstraordinære tiltak for de som ble permitterte. Kun et mindretall av disse tiltakene er videreført.

De som blir permittert for andre gang nå bærer en stor byrde for samfunnet, og fortjener de samme støtteordningene som tidligere. 

Alle de ekstraordinære permitteringstiltakene fra mars 2020 må raskt gjeninnføres, og vare frem til koronakrisen er over. Det gjelder følgende tiltak:

  • Full lønn i 20 dager, med 18 dager dekket av NAV. (I dag betaler bedriften full lønn de første 10 permitteringsdagene.)
  • Ingen ventedager før dagpenger (I dag må de permitterte gå 3 dager før de har rett på dagpenger.)
  • Dagpenger er 80 prosent av lønn opp til 3 G og 62,4 prosent av lønn mellom 3 G og 6 G. (Denne forhøyede satsen skal nå vare frem til 1. juli, men må forlenges så lenge krisen varer)
  • Rett til dagpenger for alle med inntekt over 0,75 G. (Nå må man ha tjent 1,5 G for å få rett på dagpenger)
  • Rett til dagpenger for alle som er permittert minst 40 prosent. (Nå er grensen 50 prosent.)

2. Innføre feriepenger på dagpenger

Det må innføres feriepenger på dagpenger, på en slik måte at de som har vært permitterte i 2020 også får feriepenger i 2021.

Dette vil hjelpe både de permitterte og ned norske reiselivsnæringen som er avhengige av at nordmenn ferierer i eget land i 2021.

3. Utvide permitteringsperioden

Regjeringen har nå, i tråd med Fellesforbundets innspill, utvidet hvor lenge ansatte kan være permittert. Vi vil følge nøye med på situasjonen for å vurdere om det er nødvendig med ytterligere utviding. Da må en utvidelse på plass fort, i god tid før perioden utløper.