Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

LO og NHO lanserer ny energi- og industripolitisk plattform

Plattformen som blant annet er utarbeidet sammen med Fellesforbundet etterlyser offensive grep for industri og klima.

Collage av to bilder: Peggy Følsvik og Ole Erik Almlid er avbildet.
LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. Foto: John Trygve Tollefsen

- Denne felles plattformen om å sikre at Norge har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Vi har gode klynger, med innovative bedrifter og kompetente medarbeidere. Da må vi legge til rette for at de fortsatt kan hevde seg på verdensmarkedet, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Klimaomstillingen skjer i et stadig raskere tempo. Skal Norge henge med må vi ta grep om industri- og energipolitikken.

- Vi står overfor to store utfordringer vi må løse. Klimakrisen og bygging av industri som skaper arbeidsplasser, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

- Ambisiøse klimamål krever handling. Vår ambisjon er å bygge mer klimavennlig industri. Denne ambisjonen og målet om å elektrifisere samfunnet tilsier behov for mer fornybar kraft, avslutter Eggum.


Åtte ambisjoner for fremtiden:

1. Utvikle en verdikjede for havvind, der vi videreutvikler vår konkurransedyktig leverandørindustri til å ta markedsandeler i havvindmarkedet. Vi kan ta en ledende posisjon innen flytende havvind.

2. Videreutvikle og bygge en batteriverdikjededer norske bedrifter tar posisjoner i markedet for batteripakker, fra råmaterialer til sammensetning av batterimoduler.

3. Etablere en storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk for klimaomstilling av egen industri- og transportsektor, med en skalering som sikter mot eksport.

4. Videreutvikle jobb- og verdiskaping fra petroleumsindustrien, og bidra til at denne blir en motor for utvikling av nye eksportløsninger innen havvind transport og lagring av CO2 samt reformere naturgassen til hydrogen med CCS.

5. Skalere opp CO2-fangst og -lagring som en helt avgjørende klimateknologi innen industri og energigjenvinning i Norge og Europa.

6. Prosessindustrien må finne løsninger for ytterligere reduksjon i produktenes karbonintensitet, øke teknologiinnhold og ta nye posisjoner både oppstrøms og nedstrøms i verdikjedene.

7. Satse tungt på utvikling av fornybarnæringen der oppgradering og fornyelse av vannkraften står sentralt i vårt kraftsystem, men også andre energiformer. Digitalisere kraftsystemet og utvikling av markedsløsninger vil være nødvendig. Vi har kapasitet til å videreutvikle globale fornybaraktører med utgangspunkt i norske virksomheters kompetanse.

8. Det må fastsettes tydelige mål om energieffektivisering med minimum 10 TWh innen 2030. Viktige virkemidler vil være utrulling av smarthusteknologi og nye forretningsmodeller for energistyring.

Les mer på LO.no

Se energi- og industripolitisk plattform her.