Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Dette er den nye lønnsstøtteordningen

Med den nye lønnsstøtteordningen skal det lønne seg for kriserammede bedrifter å beholde ansatte på jobb. – Lav terskel for å ta del i ordningen, mener forbundssekretær Clas Delp.

Forbundssekretær Clas Delp.
Foto: John Trygve Tollefsen

Fredag kveld presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum den endelige lønsstøtteordningen for Stortinget. Den nye ordningen skal bistå kriserammede bedrifter, med mål om å unngå permitteringer.   

De nye og strengere coronatiltakene som ble innført sist uke har nok en gang rammet næringslivet hardt. I Hotell- og restaurantbransjen har mange ansatte fryktet massepermitteringer på arbeidsplassen. Fellesforbundet og LO har krevd at regjeringen får på plass kraftfulle tiltak som sikrer de ansatte inntekt mens nedstengningen pågår. Nå er den nye støtteordningen klar. 

Lønnsstøtte til bedrifter som ikke permitterer

Etter fem dagers regjeringsforhandlinger, er lønnstøtteordningen endelig på bordet. Med den nye støtteordningen skal bedrifter motta lønnsstøtte dersom de holder ansatte i jobb, fremfor å permittere. Dermed får kriserammede bedrifter muligheten til å holde sine ansatte i arbeid, selv om de ikke kan opprettholde den vanlige driften.

Lønnsstøtteordningen gjelder fra 1. desember, og ut januar 2022. Hvis de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det være aktuelt å forlenge ordningen for februar 2022.

Lav terskel for å ta del i ordningen

Lønnstøtteordningen har vært ment som et alternativ til permitteringer, ikke som tiltak som skal kombineres med permitteringer. Det vil si at man enten kan benytte lønnstøtteordningen til å holde bedriften delvis i gang, eller at bedriften, på grunn av strenge smitteverntiltak, må stenge helt ned og benytte permitteringsordningen for å sikre både bedriften og de ansatte.

For Fellesforbundet er det viktig å se på hvilke muligheter og løsninger som ligger i den nye ordningen. Forbundssekretær i Fellesforbundet, Clas Delp, mener den nye lønnstøtteordningen favner bredt og gir muligheter til kriserammede bedrifter. 

– Nå må vi se på muligheter - ikke begrensninger. Den ordningen som er lagt frem har en lav terskel for å ta del i ordningen. Vi har nå fått presentert en ordning som gjør at ledelsen og tillitsvalgte i hver enkelt bedrift må ta et valg ut i fra situasjonen for egen bedrift. Da må det vurderes hva som gagner både de ansatte og bedriften på lengre sikt, mener Delp. 

Næringen må investere i de ansatte

Flere steder sliter nå med rekruttering og manglende arbeidskraft, som følge av at mange har gått over til andre bransjer under pandemien. Clas Delp mener lønnstøtteordningen med fordel kan brukes for at dette problemet ikke blir enda større.

– Vi skjønner at valget mellom den ene eller den andre løsningen er et økonomisk valg for hver enkelt arbeidsgiver her og nå, men de valgene som gjøres vil også ha konsekvenser på lengre sikt. Det må investeres i alle de ansatte næringen har per i dag. Næringen må, gjennom å strekkes seg lang for å holde på de ansatte de har, vise seg attraktiv for alle de vi trenger når pandemien en dag ebber ut, sier Delp. 

Benytter man lønnstøtteordningen kan de ansatte, i tillegg til sine normale oppgaver, fylle arbeidsdagene med oppgaver de vanligvis ikke gjør. Det kan være alt fra forefallende arbeid, som ekstra renhold og enkelt vedlikehold, til bedriftsintern opplæring eller andre kompetansehevende tiltak. 

Viktig å se støtteordningene i sammenheng

Forbundssekretæren har forståelse for at mange ledere og tillitsvalgte er bekymret over begrensningene som ligger i den nye ordningen. Men han presiserer at det er viktig at vi ser alle støtteordningene i en sammenheng.

– Bedriftene får nå kompensasjon for faste utgifter, erstatning for tapte varelager og valget mellom permittering eller lønnskompensasjon. Til sammen bidrar regjeringen med mange støtteordninger for å hjelpe oss gjennom en utrolig vanskelig situasjon. Vi skulle alle ønsket oss en helt annen virkelighet, men nok en gang handler det om å gjøre så godt vi kan ut fra den situasjonen vi dessverre står oppi, fastslår Delp.

Disse bedriftene omfattes av den nye ordningen:

  • Bedrifter som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende
  • Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 prosent av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.
  • Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 prosent av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.
  • Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen. 
  • Virksomheten må ha minimum 20 prosent omsetningsfall, for å kunne få lønnsstøtte. 
  • Bedrifter kan få opptil 30 000 kr i lønnsstøtte per ansatt per måned, men begrenset til 80 prosent av bruttolønnen til den ansatte.
  • Beløpet per ansatt blir justert for omsetningsfall. Maksimalt er 30 000 kr, minimum er 3000 kr. 
  • Det er ikke mulig å motta lønnsstøtte samtidig som bedriften har permitterte arbeidstakere. Det blir gjort unntak for dem som ble permittert etter 30. november, forutsatt at de tas tilbake i arbeid innen 21. desember.
  • Virksomheter som mottar lønnsstøtte, vil få lønnsstøtte for alle sine ansatte. Ikke bare for de ansatte bedriften ville ha permittert. Det er et maksimalt tak på 47 millioner kroner per bedrift eller konsern, per måned.