Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Et skuffende statsbudsjett

– Heldigvis er dette det siste vi ser av Solberg-regjeringen, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Jørn Eggum intervjues av NRK i Vandrehallen på Stortinget.
Fellesforbundets leder Jørn Eggum ga umiddelbart sin tilbakemelding på Høyreregjeringas statsbudsjett på Stortinget i dag. – Et dårlig budsjett for arbeidsfolk, sier Eggum. Foto: John Trygve Tollefsen

Tirsdag la Høyre-regjeringen Solberg fram sitt siste statsbudsjett. Fellesforbundets leder mener regjeringen skriver ut feil medisin for et Norge på vei ut av koronakrisen.

Fellesforbundet reagerer sterkt på at regjeringen kutter i feriepenger på dagpenger, kutter i etter- og videreutdanning og leverer alt for dårlig i kampen for et seriøst arbeidsliv. 

– Heldigvis har vi fått et nytt flertall. Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre må gjøre mange endringer i dette budsjettet, sier Eggum.

12102021 eggum nord vandrehallen statsbudsjett.jpg
Fagbevegelsen tilstede: Fagforbundets Mette Nord og Fellesforbundets Jørn Eggum var lite imponert over den avtroppende regjeringens budsjettforslag.

Etter at budsjettet var lagt fram, varslet statsminister Erna Solberg at hun går av. Dermed er det duktet for en ny regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med Jonas Gahr Støre som ny statsminister.

– En ny Ap-ledet regjering, betyr en ny kurs for Norge. Vi ser fram til å gi våre innspill til den nye regjeringa for et budsjett som skaper et bedre arbeidsliv og en mer rettferdig samfunnsutvikling, sier Jørn Eggum.

Fellesforbundets første merknader til budsjettet

  • Kutt i bransjeprogrammet for etter- og videreutdanning 

Fellesforbundet har tidligere rost regjeringen for satsningen på bransjeprogram for etterutdanning. Dette er og har vært et viktig verktøy som gir fagarbeidere kompetansepåfyll. Som avskjedsgave, så kutter Erna Solberg i dette viktige tilbudet. 

Regjeringen foreslår å bruke kun 60 millioner på bransjeprogrammene, og vil fase ut det største innen industri og bygg. Det er både for lite midler og svært skuffende fra regjeringen, sier Eggum.   

  • Kraftig kutt i feriepenger på dagpenger 

Regjeringen foreslår en kraftig begrensing av ordningen for 2022, sammenlignet med 2021.

– Dette vil ramme hardest de som allerede er hardt rammet av pandemien, sier Eggum.  

En så begrenset ordning følger ikke opp Stortingets vedtak om feriepenger på dagpenger mottatt i 2021. Også i 2021 forsøkte regjeringen seg på å sette begrensninger på ordningen, men ble stoppet av stortinget.

– De begrensningene som kommer her er enda større. Fellesforbundet mener feriepenger på dagpenger må gjeninnføres som en fast ordning, sier forbundslederen.  

  • Jobbskattefradrag for unge er helt feil satsning 

Regjeringen bruker 1,5 milliarder på å gi skattefradrag til unge som allerede er i jobb. Dette er en merkelig prioritering.

– Vi trenger å bruke de store pengene på de som ikke får seg jobb, ikke på de som allerede er i jobb, sier Jørn Eggum. 

  • Ingen økning i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 

Budsjettet inneholder ingen økning i Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Kun en videreføring av plassene som kom i 2021. Det er fortsatt et stort behov for VTA-plasser, så dette er veldig skuffende.

– Vi trenger flere plasser, og det må utarbeides en langsiktig plan for opptapping av antallet plasser.

  • Fagforeningsfradraget blir mindre og mindre verdt 

Fagforeningsfradraget står nok en gang på stedet hvil. År etter år har dette fradraget blitt mindre og mindre verdt. Fagforeningsfradraget skulle vært på 4600 dersom regjeringen hadde justert fradraget med prisøkningen.  

  • For svakt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet 

Dette budsjettet er altfor svakt i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 

– De gjør det absolutte minimum, men igjen uten å gå langt nok. Nok et hvileskjær i kampen mot sosial dumping og for et trygt og seriøst arbeidsliv for alle. Jeg ser frem til at ny regjeringen setter dette høyt på dagsorden, sier Eggum.

  • Svak satsing på industriutvikling 

Norsk eksport har stått på stedet hvil under Erna Solberg. Norge har dårligst utvikling av alle OECD-land. Eksportinntektene som finansierer budsjettet reddes nok en gang av inntektene fra olje og gassindustrien.

– Det store handelsunderskuddet for fastlands-Norge må møtes med en langt mer offensiv politikk for bygging av klimavennlig industri, sier Eggum. 

– Vi i Fellesforbundet har forventninger til at den nye regjeringen vil ha en tydelig ambisjon om å øke industriens andel av verdiskapingen dersom vi fortsatt skal kunne bevare og utvikle det norske velferdssamfunnet, avslutter forbundslederen.