Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Sterkere fokus på trafikksikkerhet

Ny rapport viser svakheter ved trafikksikkerheten i hele transportkjeden.

En arbeidsgruppe bestående av Fellesforbundet, andre bransjeorganisasjoner og myndigheter innen transportsektoren har på anmodning fra Statens Havarikommisjon utarbeidet en rapport hvor det foreslås tiltak som sikrer økt oppmerksomhet på trafikksikkerhet på vei.  

Fellesforbundet mener det er viktig å styrke trafikksikkerheten og ønsker mer oppmerksomhet om temaet.

– Det er svært gledelig å se resultatet av arbeidet som er gjort og hvor samstemte de ulike organisasjonene i arbeidsgruppa har vært i forhold til forslag til tiltak som fremkommer i utvalgsrapporten. Dette er i tråd med det Fellesforbundet har hatt fokus på og er et godt bidrag i jobben for økt trafikksikkerhet for yrkessjåfører, men også trafikksikkerhet generelt sett, sier Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet.

Arbeidsgruppen mener det er viktig å styrke trafikksikkerheten, og påpeker at alle ledd i transportkjedene har et ansvar for å bidra i dette arbeidet. Selv om det er mange utfordringer knyttet til at det ofte er flere aktører involvert i en enkelt transport, og flere lands regelverk kan komme til anvendelse, så mener arbeidsgruppen at tiltakene som foreslås er gode utgangspunkt for økt bevissthet og oppmerksomhet på trafikksikkerhet.

Syv forslag til tiltak for sterkere fokus på trafikksikkerhet i forbindelse med bestilling av transporttjenester:

  • - Eksisterende lovverk klargjøres for så vidt gjelder ansvar for bestilling av transporttjenester, og sikre at en samlet oversikt over slike bestemmelser er lett tilgjengelig.
  • - Kontrollmyndighetene gis økte og tilstrekkelige ressurser.
  • - Arbeidstilsynet publisere oversikt over stansede virksomheter.
  • - Relevante bransjeorganisasjoner oppfordres til å sette større fokus på transportbestillerenes ansvar.
  • - Relevante bransjeorganisasjoner anmodes om å vurdere hvordan trafikksikkerhet ifm. bestilling av varetransport kan inntas som tema i aktuelle bransjeavtaler.
  • - Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartentet anmoder Treparts bransjeprogram for transport om å fokusere på spørsmål knyttet til bestilling av transporttjenester.
  • - Arbeidstilsynet og Vegdirektoratet utreder om det er aktuelt og praktisk gjennomførbart med en ny felles forskrift som regulerer ansvar i tilknytning til bestilling av transporttjenester.

 

Les hele pressemeldingen her.

Les mer på FriFagbevegelse.no