Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Streikeretten og organisasjonsretten går foran økonomiske rettigheter

Menneskerettighetsdomstolen (EMD) slår fast at streikeretten og de fire frihetene ikke er likeverdige rettigheter. – Domstolen slår fast at vi kan streike selv om det berører de fire friheter, sier Jørn Eggum.

Jørn Eggum fotografert i Oslo 28. januar 2020.
Foto: John Trygve Tollefsen

EMD har i dag avsagt dom i Holship-saken som ble bragt inn av Fellesforbundet og LO. EMD har avgjort at Høyesterett ikke krenket arbeidstakernes rettigheter, da den fant at boikottaksjonen i Drammen havn var ulovlig.

Men EMD understreket at frihetene i EØS ikke kan ses som likeverdige rettigheter til organisasjonsfriheten i EMK. Dermed underkjente den både Høyesteretts og EU-domstolens rettspraksis på dette området.

– Det viktigste for oss er nå at vi har fått en avklaring av forholdet mellom organisasjonsretten og de fire friheter, sier leder av Fellesforbundet Jørn Eggum.

Viktig for europeisk fagbevegelse

Domstolen har slått fast at man kan streike selv om det berører de fire frihetene. Det mener Eggum er veldig positivt, selv om forbundet ikke fikk gjennomslag for at boikottaksjonen var lovlig.

– Vi nådde ikke helt frem med boikott kravet i denne saken, men det dommen sier om forholdet mellom arbeidskamp og økonomiske rettigheter er grunnleggende og viktig for hele den europeiske fagbevegelse.

For LO og europeisk fagbevegelse var det viktigste med denne saken at EMD slår fast at det eksisterer et hierarki hvor organisasjonsretten står over økonomiske rettigheter som de fire friheter i EØS-avtalen. Dette har lenge vært et stridsspørsmål innenfor EU-retten, som EMD nå for første gang har gitt en avklaring på.

Må tolke Grunnloven selvstendig

Det er dermed slått fast at Norge ikke kan bruke EØS-retten som argument for ikke å oppfylle forpliktelsene i EMK. EØS-retten er ikke et system som beskytter grunnleggende rettigheter på linje med EU-retten. Dette får den betydningen at norske domstoler må tolke Grunnloven selvstendig og ikke tilpasse den EU-domstolens og EFTA-domstolens tolkning av EU-rettens grunnleggende rettigheter. 

Når EMD kom til at det ikke forelå en krenkelse av artikkel 11 i EMK skyldes dette dels at nasjonalstatene har en vid skjønnsmargin. I tillegg viser domstolen til at det partene ble enige om en ny og annen tariffavtale, og at det opprinnelige tariffkravet rettet seg mot Holship, og ikke mot havnearbeidernes arbeidsgiver.

Domstolen slår også fast at boikott er en del av streikeretten, og er beskyttet av organisasjonsretten i artikkel 11.

Les mer