Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ny regjering på lag med fagbevegelsen

Den nye regjeringen har lagt frem sin plan for de neste fire årene. Det er arbeidsfolks tur!

Jørn Eggum og Jonas Gahr Støre på Youngstorget.
Forbundsleder Jørn Eggum er fornøyd med politikken påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal føre de neste årene. – Viktige og gode saker for Fellesforbundet, sier Eggum. Foto: John Trygve Tollefsen

Onsdag 13. oktober la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram den politiske plattformen de to partiene vil styre på. Torsdag får landet en ny regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister.

– Ap og Sp-regjeringen innebærer en kursendring for Norge. Nå får vi en regjering som jobber sammen med fagbevegelsen, på lag med arbeidsfolk, slår Jørn Eggum fast.

Last ned Hurdalsplattformen her

– Full pott på arbeidsliv

Den nye regjeringsplattformen inneholder mange gode tiltak for et mer seriøst arbeidsliv:

  • Fjerning av adgangen til midlertidige ansettelser.  
  • Gjenninnføring av kollektiv søksmålsrett.  
  • Begrensning av innleie.  

Det blir et tryggere arbeidsliv de neste fire årene og de useriøse og kriminelle får det tøffere under den nye regjeringen, sier Eggum.

I tillegg vil det bli stilt strenge seriøsitetskrav i offentlige anbud, og fagforeningsfradraget skal dobles for å bidra til et mer organisert arbeidsliv.

– I sum har vi fått full pott på arbeidsliv, sier forbundslederen.

Mer offensiv næringspolitikk

Også på næringspolitikken er det gode signaler fra AP og SP. Det betydelige handelsunderskuddet for fastlands-Norge, som høyreregjeringen har etterlatt seg, må møtes med en mer offensiv politikk for bygging av industri. Fellesforbundet er glad for ambisjonen om 50 prosent økning av eksportindustrien på fastlandet innen 2030.  

Partiene er også villige til å bruke statlig kapital for å sikre etablering av nye grønne næringer. Staten skal også sikre eierskapet i viktige strategiske næringer. 

– At det nå endelig skal utredes et eierskapsinstrument for sikre nasjonal forankring av strategiske bedrifter er noe vi er veldig glad for. Det har vi kjempet for i mange år, uten å ha blitt hørt av den borgelige regjeringen. Nå endelig har vi fått gjennomslag, jubler Eggum.

– Her legges det til rette for etablering av flere arbeidsplasser i Norge – også innen nye spennende næringer som for eksempel batteriproduksjon.

Opprydding i drosjenæringen 

Nå blir det slutt på frislippet i drosjenæringen. Den nye regjeringen vil sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og der sjåførene kan leve av jobben sin.

– Det har vært trist å se hvordan arbeidsforholdene har utviklet seg i den næringen på grunn av høyresidens ideologiske prosjekt. Nå får vi satt en stopper for det, sier Eggum.

Satsing på fagarbeidere

Det skal satses på yrkesfagene og fagskolene de neste fire årene.  Det skal fjennomføres en bred kompetansereform for arbeidslivet med en langtidsplan for livslang læring, og utstyrssituasjonen for yrkesfagskolene skal løftes slik at elevene får oppdatert utstyr i skolen.

Etter at Erna Solberg foreslo å kutte i bransjeprogrammene for yrkesfag i sitt siste budsjett, viser den nye regjeringen helt andre takter. Det vil bli startet opp flere bransjeprogram og etter- og videreutdanningstilbud som tar i bruk kapasiteten og kompetansen i fagskolene.

– Dette er utrolig viktig for å sikre kompetanseutvikling for norske fagarbeidere og sikre at de kan bidra i omstillingen, sier Jørn Eggum. 

Satsing på oljenæringen og klimaløserne

Regjeringsplattformen slår fast at oljenæringen skal utvikles og ikke avvikles, og at vi skal ha en rettferdig klimaomstilling.

I dag utvikler store deler av norsk fastlandsindustri seg i et samspill med olje- og gassindustrien. I tillegg er kapital og kompetanse fra denne næringen helt avgjørende for å lykkes med å etablere verdikjeder knyttet til havvind, hydrogen og CCS, sier Eggum.

Han er tydelig på at klimakuttene må skje gjennom satsing på industri, ikke gjennom å stenge ned.

– Det må gjøres i parallell, og her opplever jeg at Hurdalsplattformen gir gode svar på hvordan vi skal klare å få klimautslippene ned og industribygging opp, sier forbundslederen.