Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Inntektssikring for de som rammes av stengte grenser

Arbeidstakere som skatter til og arbeider i Norge og som helt ufrivillig har havnet i en situasjon hvor de blir utestengt fra jobb, skal ikke miste inntekten, mener Fellesforbundet.

Grenseskilt Norge - Norsk riksgrense
Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Da landets grenser ble stengt i mars 2020 opplevde vi at mange av våre utenlandske medlemmer, særlig i industrien, ble gående uten inntekt på grunn av uklarheter i regelverket, problemer med registrering hos NAV osv.

Vi hadde forventet at det nær ett år senere var ryddet opp i dette, og at det nå var forberedt informasjon til arbeidstakere i forbindelse med nye grensestengninger. Vi registrerer at dette overhodet ikke er tilfelle.

Historien gjentar seg

I slutten av januar mistet mange arbeidstakere igjen inntekten over natta. Og myndighetene svikter både arbeidstakere og arbeidsgivere – regjeringen har så langt ingen klare svar på hvilke regler og inntektssikringsordninger som gjelder.

Dette rammer blant annet mange av Fellesforbundets medlemmer, som grensependlere langs svenskegrensa og andre pendlere fra EØS-området. Et typisk eksempel er fra en byggbedrift, som dagen etter grensestengningen sendte ut informasjon til sine ansatte:

"Vi har i dag en uoversiktlig situasjon der regelverket ikke er tydelig hverken for oss som arbeidsgiver eller for deg som medarbeider hos oss".

Bedriften konkluderte deretter med at arbeidstakere som er i Sverige og ikke kan komme på jobb, får tilbud om permisjon uten lønn. De siste par ukene har forbundet har fått informasjon fra mange avdelinger og klubber om medlemmer som står på bar bakke. Folk kommer seg ikke på jobb, og mottar verken lønn, dagpenger eller sykepenger.

Arbeidsfolk må sikres inntekt

Regjeringen må ta ansvar, og forbundet jobber med intenst med saken gjennom alle tilgjengelige kanaler. Vi har blant annet varslet om situasjonen i ulike møter med regjeringen, levert en klar melding til Arbeidslivs- og politisk råd og vi har fortløpende kontakt og tett dialog med LO i arbeidet med å presse regjeringen til å ta ansvar.

Fellesforbundets helt ufravikelige utgangspunkt er at arbeidstakere som skatter til og arbeider i Norge og som helt ufrivillig har havnet i en situasjon hvor de blir utestengt fra jobb, ikke skal miste inntekten.

Så langt er det ikke klarlagt fra myndighetenes side verken om eller hvordan inntektstapet skal kompenseres eller hvilke ytelser arbeidstakerne har krav på i denne helt spesielle situasjonen.

Dessverre har vi en regjering som vender det blinde øyet til og lar arbeidsfolk seile sin egen sjø.

Politisk oppfølging

De tre rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har i Stortinget fulgt opp Fellesforbundets forslag:

"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at grensependlere nå ikke har mulighet til å møte opp på jobb som følge av grensestenging.

Innspill fra Fellesforbundet tar opp spesifikt at disse gruppene faller mellom alle stoler, og blir stående uten inntektssikring fordi de ikke er permittert eller syke.

Disse medlemmer mener regjeringen snarest må få på plass en løsning ved å bruke eksisterende lovverk, eksempelvis for dagpenger eller sykepenger, for å sikre at arbeidstakere ikke blir stående uten inntektssikring og arbeidsgiver må ta regningen for nedstenging.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen sikre at grensependlere som nå ikke kan reise inn i landet for å jobbe på grunn av stengte grenser, blir omfattet av ordninger som sikrer økonomisk kompensasjon."

I Stortinget 18. februar ble forslaget stemt ned av regjeringspartiene og Frp.

Send inn klage

Vi anbefaler også at berørte medlemmer registrerer sin klage hos ESA eller SOLVIT - og gjerne begge steder. Du finner informasjon og de nødvendige skjemaene her:

Efta Surveillance Authority (ESA)