Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Biomarint forum lansert

Biomarint forum skal sørge for at vi drar maksimalt nytte av de mulighetene Norge har som fiskeri- og havbruksnasjon.  

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene var samlet da fiskeriminister Bjørnar Skjæran åpnet Biomarint forum.
Organisasjonene bak Biomarint gorum representererer det brede spekteret av sjømatbedrifter, leverandørbedrifter og arbeidstakere, fiskere, rederier og sjøfolk i hele den biomarine verdikjeden.   Foto: Biomarint forum

– Norge må innse hvilke muligheter vi har som verdensleder innenfor den biomarine næringen, og vi må ta vare på og bruke de unike mulighetene vi har her og nå. Vi er verdens nest største sjømatprodusent og i det ligger det en forpliktelse til å gjøre det beste vi kan for resten av verden i å utvikle vår ledende kompetanse og teknologi videre, sier Jørn Prangerød, daglig leder i forumet.    

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran stod for den offisielle åpningen av Biomarint forum tirsdag 20. september.

Biomarint forum omfatter all næringsaktivitet og næringsutvikling knyttet til de marine ressursene i havet. Med etableringen av forumet vil man i fellesskap på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden jobbe for å hente ut mer av mulighetene i havet, både når det gjelder å skape arbeidsplasser, videreutvikle grønn industri og skaffe verden mer bærekraftig mat.   

Grønn omstilling 

Det er LO med forbundene NNN, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, NHO med Sjømat Norge og Norsk Industri, samt Norges Fiskarlag og Fiskebåt som nå går sammen i Biomarint forum.

– Sammen skal vi jobbe for å få økt forståelse og oppmerksomhet, og større gjennomslag for en aktiv biomarin politikk som en viktig del av den grønne omstillingen - gjennom økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine verdikjeden i Norge, sier Prangerød.  

Fellesforbundets nestleder Kine Asper Vistnes understreker viktigheten av samarbeid for å nå målene om å øke produksjonen i biomarin næring.

Dersom vi skal nå målet om å doble produksjonen i havbruket innen 2030 og en femdobling innen 2050, må oppdrettsteknologien utvikles videre og utfordringer løses, sier Vistnes og legger til:

– Her har norsk teknologi og leverandørindustri de aller beste forutsetninger. Det er bare med kompetente fagfolk i norsk havbruksnæring og industri dette kan gjøres på en bærekraftig måte.

Skal lettere føre felles politikk 

Målet med forumet er at man lettere kan føre felles politikk på vegne av organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden som er involvert i sjømatnæringen.   

NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik fullroser begge etableringen av forumet.   

– Norge er allerede en betydelig eksportør av sjømat, men vi både kan og må utvikle de biomarine næringene videre. Her kan vi bidra med ytterligere eksportverdier for landet, skape flere spennende og lønnsomme arbeidsplasser og til vår forpliktelse med å forsyne verden med trygg og sunn mat på en bærekraftig måte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.   

– Vi må snakke mer om Norges globale rolle som produsent av mat. Gjennom økt produksjon av sjømat kan vi bidra til en mer bærekraftig matproduksjon i en verden som etterspør sunn proteinrik mat – og dermed også yte til FNs bærekraftmål nr. 1., sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.