Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Budsjett i krevende tider

– Regjeringen sørger for trygg økonomisk styring. Samtidig må vi se nøye på innretningen av statsbudsjettet, sier Jørn Eggum.

Den rødgrønne Ap-Sp-regjeringen la i dag fram sitt første statsbudsjett. Budsjettet kommer i en krevende tid med krig i Ukraina, energikrise i Europa og kraftig prisvekst.

– Budsjettet svarer på de akutte utfordringene med satsing på forsvar og beredskap, strømstøtte til våre medlemmer og et stramt budsjett som ikke driver opp renta, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Prisvekst og renteøkninger er en trussel mot folks privatøkonomi og arbeidsplasser. Derfor er det avgjørende at regjeringen bruker mindre oljepenger med et stramt budsjett. Trygg økonomisk styring er det viktigste nå, legger forbundslederen til.

Satsing på et seriøst arbeidsliv

Arbeiderpartiet og regjeringen holder løftet om å sikre et mer seriøst arbeidsliv. I statsbudsjettet legge det opp til både forsterket kamp mot arbeidslivskriminalitet og styrking av det organiserte arbeidslivet.

– Styrking av Arbeidstilsynet er avgjørende for at vi skal kunne avdekke useriøse arbeidsgivere. En egen pott til å bekjempe useriøsitet i transportsektoren bidrar til å løse utfordringene i en næring med alt for mange svarte får. Fair play bygg styrkes og heltidsreformen settes i gang. Alt dette er gode tiltak for å sikre alle norske arbeidstakere.

Selv om budsjettet er stramt, har det en klar fordelingsprofil. Regjeringen øker skattene til de med høyest inntekter, og skjermer folk med vanlige og middels inntekter.

– Dobling av fagforeningsfradraget er en skattelette for vanlige arbeidsfolk og er en klar styrking av det organiserte arbeidslivet. Det er også bra at vi er ferdig med den tiden da arbeidsledige og barn som trenger briller, måtte ta regningen for høyresidens skattegaver til de rikeste.

Regjeringen styrker arbeidet med å få flere i jobb, særlig unge. Når ledigheten er lav er det ekstra tungt for de som er utenfor. Næringslivet trenger arbeidskraft og det gir en anledning til å få flere inn i arbeidslivet.

Forbundslederen er også fornøyd med at regjeringen viderefører feriepenger på dagpenger.

– Videreføring er bra, men vi trenger en permanent ordning. Fagbevegelsen gir seg ikke før dette er på plass! Det kan jeg love både Jonas og Trygve, slår Eggum fast.

Usikre virkninger

Målet med budsjettet er å holde sysselsettingen høy, samtidig som regjeringen vil få kontroll på prisveksten. Forbundslederen varsler at Fellesforbundet må gå nøyere gjennom en del av skatteendringene som treffer næringene som forbundet organiserer innenfor.

– Vi ser blant annet på CO2-kompensasjon, grunnrentebeskatning av havbruksnæringen og endringer i friinntekten til oljeselskapene. Her må vi se ekstra nøye på innretningen og sikre oss mot utilsiktede konsekvenser. Dersom arbeidsplasser går tapt, taper vi alle sammen, sier Jørn Eggum.

Til slutt løfter Fellesforbundet fram satsingen på yrkesfagene. Her leverer regjeringen veldig bra, mener Jørn Eggum. Han trekker spesielt fram økningen av fagskoleplasser og økning av utstyrsstipendet på videregående.

– Vi må utdanne flere fagarbeidere i årene framover og nå legges det godt til rette både for de som går på videregående og for de som fyller på med kompetanse. Morgendagens grønne arbeidsplasser skaper vi gjennom kunnskapsrike fagarbeidere, sier forbundslederen.