Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Claus Jervell skal lede regjeringens mannsutvalg

Fellesforbundets Claus Jervell skal lede regjeringens mannsutvalg som har fått i oppdrag å utrede likestillingsutfordringer for gutter og menn.

Claus Jervell gleder seg til å ta fatt på oppgaven med å utrede hvilke likestillingsutfordringer menn møter gjennom livsløpet. Foto: Sara Kvam

I dag har regjeringen formelt satt i gang arbeidet med å kartlegge ulike likestillingsutfordinger for menn for å sikre en god likestillingspolitikk.

Faglig sekretær i Fellesforbundet, Claus Jervell, skal lede utvalgets arbeid med å utrede likestillingsutfordringer menn møter og som bidrar til utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn. Claus har tidligere vært fagdirektør i samfunnsavdelingen for Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

– Jeg takker for tilliten fra regjeringen og er ydmyk, spent og litt nervøs for oppgaven. Jeg gleder meg til å gå løs på arbeidet med likestillingsutfordringer som menn opplever. Og jeg gleder meg til å gjøre dette sammen med utvalget som representerer stor bredde i erfaringer og i kunnskap, sier Jervell.

Utvalget skal se likestillingsutfordringer i lys av normer for maskulinitet og tradisjonelle kjønnsroller, der dette er relevant. Utvalget skal også ta hensyn til de store endringene i mannsrollen som har skjedd de siste årene og at disse endringene utspiller seg på ulike måter i ulike deler av befolkningen.

Les mer om utredningen på regjeringens nettsider