Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Store gjennomslag for byggfagene

Fellesforbundet sikrer en mer seriøs byggebransje med høyere lønn, økt kompetanse og mer likestilling. Det er enighet i byggfagmeklingen.

Per Skau
Forhandlingsleder Per Skau er meget fornøyd med Fellesforbundets gjennomslag på Fellesoverenskomsten for byggfag. Foto: John Trygve Tollefsen

12 timer på overtid kom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) til enighet i meklingen på Fellesoverenskomsten for byggfag. Dette er den største tariffavtalen for ansatte i byggenæringen, og omfatter over 17 000 medlemmer.

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om økt seriøsitet i bransjen, mer bruk av akkordlønn, bedre likestilling og tiltak som styrker rekrutteringen til byggenæringen.

Fellesforbundets forhandlingsleder Per Skau er meget fornøyd med gjennomslagene i dette oppgjøret.

– Gjennom dette oppgjøret skaper vi en byggebransje med mer seriøsitet, hvor det blir mer attraktivt å jobbe, og som satser på kompetanse, sier Per Skau og slår fast:

– Økt lønn og bedre vilkår vil gjøre det mulig å tiltrekke seg den arbeidskraften byggebransjen trenger.

Lønnsøkningen tas ut med 4 kroner i generelt tillegg, økning i minstesats for fagarbeidere med 10 kroner timen, økt overtidsgodtgjørelse, og påslag på alle akkordtariffer.

I tillegg skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger.

En mer seriøs byggebransje

Fellesforbundet gikk inn i forhandlingene med en rekke krav for å skape en mer seriøs byggebransje, hvor vi bekjemper sosial dumping.

I dette oppgjøret øker minstelønnen betydelig. Lønnen i byggebransjen er allmenngjort, så dette lønnsløftet vil gjelde alle som jobber i bransjen.

– Vi er bekymret for en utvikling med lavlønnskonkurranse i byggebransjen. I dette oppgjøret løfter vi minstelønnen i byggebransjen betraktelig opp. Dermed løfter vi gulvet i hele bransjen og gjør det enda mer lønnsomt å velge seriøse bedrifter, sier Per Skau.

Akkordlønn til flere

Et av Fellesforbundets store gjennomslag er satsingen på akkordlønn. Nå har partene kommet frem til et resultat der partene skal legge til rette for mer bruk av akkord og følge opp dette.

BNL og Fellesforbundet skal nå sammen etablere et servicekontor for å fremme akkord.

Per Skau forteller at akkordlønnen er svært viktig for utviklingen av byggebransjen.

– Vi har i mange år jobbet for verktøy som løfter akkord. Nå har vi endelig fått gjennomslag. Akkordlønnssystemet er viktig for lønnsdannelsen i byggebransjen, det viktig for et organisert arbeidsliv, og det er viktig for å bevare den norske modellen i byggebransjen.

Kompetansereform

Byggebransjen er helt avgjørende for omstillingen vi som samfunn skal gjennom de neste tiårene. Derfor må vi sikre at bransjen har de beste fagarbeiderne.

I dette oppgjøret har Fellesforbundet fått gjennomslag for et stort løft for etter- og videreutdanning. Nå har tariffavtalen blitt et godt verktøy for å bygge videre på kompetansen til fagfolkene.

– Nå kombinerer denne tariffavtalen det beste vi hadde med oss fra før med de beste løsningene vi har hentet fra industrien. Med tariffestet fri med lønn til utdanning, tar vi et stort første skritt i en treparts etter- og videreutdanningsreform, sier Per Skau.

Likestilling på byggeplassen

I tillegg til lønn, fremmet Fellesforbundet flere krav for å skape et bedre arbeidsliv. Byggenæringen må bli mer likestilt. Det har partene kommet sammen om.

– I forrige oppgjør fikk vi gjennomslag for egne dame- og herregarderober. Det var startskuddet for å lage en byggebransje som er attraktiv for alle. I år har vi sikret arbeidsklær tilpasset begge kjønn, samt en rekke verktøy for likestilling i den enkelte bedrift, sier forhandlingslederen.

toalettskilt_facebook.png
I fjor ble kjønnsdelte garderober innført etter gjennomslag i tariffoppgjøret i 2020. Nå tas det mange flere likestillingsgrep, blant annet tilpasset arbeidstøy.

Resultatet skal nå til uravstemming blant Fellesforbundets medlemmer.

Stemmemateriell og annen informasjon blir lagt ut på siden for Fellesoverenskomsten for byggfag når materiellet foreligger.