Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Enighet om tariffavtale på Olivia Hegdehaugsveien

Fellesforbundet har i dag inngått tariffavtale med Olivia for Olivia Hegdehaugsveien. Dermed avsluttes streiken.

Etter to måneder i streik kan de ansatte hos Olivia Hegdehaugsveien nå glede seg over å ha fått innfridd kravet om tariffavtale.
Streiken ved Olivia Hegdehaugsveien hadde vart i ni uker da Fellesforbundet og Olivia møttes hos Riksmekleren tirsdag 11. april. Etter møtet kunne forbundet stolt konkludere med at kravet om tariffavtale er innfridd.
Regionleder i Fellesforbundet region Øst, Birgit Tandberg, er svært fornøyd med avtalen, som gjelder fra i dag.
– Vi er svært fornøyd med at Olivia og Fellesforbundet nå har inngått tariffavtale ved Olivia Hegdehaugsveien, slik det store flertallet av de ansatte har krevd. Tariffavtalen vil gi de ansatte medbestemmelse, forutsigbarhet og trygghet i jobben, sier Tandberg.
En av hensiktene med tariffavtale er også å etablere gode rammer for samarbeid på arbeidsplassen.
– Vi mener vi har et godt grunnlag for samarbeid med Olivia fremover. Våre tillitsvalgte i bedriften er klare til å gå løs på oppgaven, sier Tandberg.
Hun gir honnør til de ansatte som har kjempet frem tariffavtalen.
– Streiken ved Olivia Hegdehaugsveien har vart lenge. Våre medlemmer har stått på fra dag en, og flere har sluttet seg til mens streiken har pågått. Vi er fornøyd med at de ansattes rettferdige og selvfølgelige krav om en tariffavtale er innfridd, sier Birgit Tandberg og legger til:
– Vi vil også rette en takk til de tillitsvalgte i Asko, Hansa Borg og Tine som stilte opp i sympatistreik for våre medlemmer ved Olivia Hegdehaugsveien.
Det har aldri vært aktuelt for Fellesforbundet å gi seg i kravet om tariffavtale.
– Når et flertall av de ansatte organiserer seg og krever tariffavtale, da gir vi oss ikke før det kravet er innfridd. Jeg er veldig glad for at den dagen nå har kommet, og ser frem til et konstruktivt samarbeid med Olivia fremover, sier regionlederen.