Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Enighet og gjennomslag for byggeindustrien

Fellesforbundet avverger streik og sikrer en mer seriøs byggeindustri, med bedre lønnsvilkår og gode verktøy for en mer likestilt bransje. Det er nå enighet i byggeindustrimeklingen.

Forhandlingsleder Hege Espe er svært fornøyd med Fellesforbundets gjennomslag på Overenskomsten for byggeindustrien. Foto: John Trygve Tollefsen

En halvtime før fristen kom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) til enighet i meklingen på Overenskomsten for byggeindustrien. Dermed blir det ikke streik, og alle ansatte som er omfattet av overenskomsten kan gå på jobb som normalt. 

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om økte lønnssatser, bedre kompetanseutvikling og tiltak for en mer likestilt byggeindustri. 

Fellesforbundets forhandlingsleder Hege Espe er svært fornøyd med at det ble enighet og gjennomslag i dette oppgjøret. 

– I dette lønnsoppgjøret er vi veldig fornøyde med å kommet til enighet om et historisk høyt lønnstillegg og økte minstelønnssatser, som vi mener bidrar til en mer seriøs bransje med konkurransedyktige vilkår, sier Hege Espe. 

– Vi har også fått på plass gode og viktige verktøy for en mer likestilt og attraktiv bransje, med en solid kompetansereform og tiltak for å skape økt trygghet og inkludering på arbeidsplassene.  

Lønnsøkningen tas ut med 4 kroner i generelt tillegg, og økning i minstesatser med 6, 85 kroner timen. Satsen arbeidsgiver må betale dersom arbeidstiden endres med kortere frist enn det som står i overenskomsten, har blitt endret til 800 kroner. 

I tillegg skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger.

Mer seriøsitet i bransjen

For Fellesforbundet har det vært viktig å heve lønnsnivået i byggeindustrien, slik at bransjen blir mer attraktiv for arbeidstakere. Forbundssekretær Hege Espe mener vi nå går ut av oppgjøret med solide gjennomslag og et hevet lønnsnivå. 

– I dette oppgjøret har det vært viktig for oss å løfte betalingssatsene, slik at bransjen kan vise seg som mer attraktiv, med gode og konkurransedyktige lønnsvilkår. Med de resultatene vi nå har fått på heving av minstesatser og generelt tillegg, skal det bli mer attraktivt for folk å søke seg til bransjen og mer lønnsomt å velge seriøse aktører, sier Hege Espe. 

Bedre kompetanseutvikling 

I likhet med på frontfaget og byggfagene, har man i oppgjøret for byggeindustrien fått gjennomslag for et stort løft for etter- og videreutdanning. Dermed går Fellesforbundet ut av fohandlingene med nye bestemmelser i overenskomsten om tariffestet fri med lønn til utdanning. 

– Dette er en bransje med stor satsing innenfor byggteknologi, hvor vi har behov for fagarbeidere som følger den teknologiske utviklingen og er med på den grønne omstillingen i bransjen. Derfor er vi meget fornøyde med at vi nå er med på å ta et stort og viktig skritt i en treparts etter- og videreutdanningsreform, sier Hege Espe. 

En mer likestilt byggeindustri

Da Fellesforbundet gikk til forhandlingene med BNL, var likestilling og tiltak mot diskriminering blant forbundets hovedkrav. Dette har nå partene kommet til enighet om.

Forhandlingsleder og forbundsekretær Hege Espe er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for nye verktøy som skal gjøre byggeindustrien til en mer likestilt, trygg og inkluderende bransje. 

– Nå har vi fått på plass gode bestemmelser angående diskriminering og likestilling. Gjennom dette oppgjøret får vi gjennomslag for kravene om likelønn, tilpasset arbeidstøy og gode verktøy for en mer likestilt bransje. I tillegg har vi fått på plass vernebriller med styrke. Dette er viktig for at bedriftene skal være gode og trygge arbeidsplasser for både kvinner og menn, og er viktige verktøy for en mer inkluderende byggeindustri, fastslår Hege Espe.

Resultatet skal nå til uravstemming blant Fellesforbundets medlemmer.

Stemmemateriell og annen informasjon blir lagt ut på siden for Overenskomsten for byggeindustrien når materiellet foreligger.