Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Enighet om Havbruksoverenskomsten

Fellesforbundet sikrer en mer fremtidsrettet Havbruksnæring med økt kjøpekraft, bedre arbeidstidsbestemmelser, kompetansereform og økt fokus på HMS.

Onsdag kveld kom Fellesforbundet og Sjømat Norge til enighet i forhandlingene på Havbruksoverenskomsten. Partene startet forhandlingene på overenskomsten mandag 9. mai.

Fellesforbundet gikk til forhandlingene om Havbruksoverenskomsten med krav om økt kjøpekraft, bedre arbeidsvilkår, økt fokus på HMS og tydeligere arbeidstidsbestemmelser i overenskomsten. 

Sikrer bedre vilkår og en mer fremtidsrettet næring

Forhandlingsleder og forbundssekretær Kine Asper Vistnes er svært fornøyd med resultatet fra årets lønnsoppgjør. Fellesforbundet mener resultatet fra forhandlingene på Havbruksoverenskomsten sikrer en mer fremtidsrettet og levedyktig næring, og legger til rette for styrket rekruttering.  

Resultatet innebærer et generelt tillegg på 4 kroner i timen til alle som er omfattet av overenskomsten. I tillegg ligger det sterke forventninger om høye lokale lønnstillegg. 

Partene er også enige om å arbeide for bedre likestilling i bransjen og systemer for å forebygge diskriminering, og at det skal etableres bedre bestemmelser for vakt- og arbeidstidsordninger. 

– I dette oppgjøret har vi kommet til enighet om bestemmelser for forskjøvet arbeidstid og arbeidstidsordninger. Dette er etterspurt av våre medlemmer i bransjen, sier forhandlingsleder Kine Asper Vistnes.  

Partene har også kommet til enighet om at det fremover må satses på at det videreutvikles relevante tilbud til etter- og videreutdanning for fagarbeidere innenfor næringen. 

– Vi har fått gjennomslag for krav som er viktig for de ansatte som hver dag bidrar til de gode resultatene i næringa, sier Vistnes. 

Oppfordrer til å bruke stemmeretten

Forslaget til enighet på Havbruksoverenskomsten skal nå til uravstemning blant de 2750 medlemmene i Fellesforbundet som er omfattet av overenskomsten.

– Nå er det opp til Fellesforbundets medlemmer å vurdere om resultatet fra årets lønnsoppgjør er godt nok. Jeg oppfordrer alle medlemmene til å si sin mening om forslaget og bruke stemmeretten, sier Kine Asper Vistnes.