Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

– Et kvantesprang i riktig retning

Fellesforbundet er svært fornøyd med at det nå ryddes opp i transportbransjen.

Oslo 01.09.20: Forbundssekretær Dag Einar Sivertsen
Forbundssekretær i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen, er svært fornøyd med regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren Foto: John Trygve Tollefsen

Fredag den 28. oktober kom regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Det trygge, seriøse og organiserte arbeidslivet i Norge utfordres av useriøse aktører og sosial dumping, og planen skal bidra til at ansatte i transportnæringen har trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

– Dette er en bransje hvor altfor mange arbeidstakere blir utnyttet på det groveste. Vi har ropt ut i årevis, og endelig har vi politikere i regjering som er på vårt lag, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.

I handlingsplanen lister regjeringen opp 39 tiltak som gir strengere og bedre regelverk, mer tilsyn, kontroll og håndheving, flere informasjonstiltak og samarbeid med partene i arbeidslivet, internasjonalt samarbeid for å rydde opp,  og tiltak for rekruttering og kompetanseheving i bransjen.

Løyvekrav og kabotasje

Sivertsen trekker fram noen saker han mener er spesielt viktige.

– Vi er spesielt fornøyd med innstramming på løyvekrav og regler om kjøre- og hviletid for alle varebiler over 2,5 tonn. Her har det blitt avdekket mye elendig behandling av arbeidsfolk og mye snusk, sier Sivertsen og legger til:

– Det at også transportbestiller ansvarliggjøres for sjåførenes vilkår og sikkerhet, vil gjøre at det finnes et ris bak speilet som kan dempe noe av råkjøret mot sjåførene.

Forbundssekretæren trekker også fram et annet område hvor det må ryddes kraftig opp. Det dreier seg om turbusser fra utlandet som opererer "midlertidig" i Norge, såkalt kabotasjekjøring.

– Når turbussene kjører fra tidlig vår til sein høst, og på vinteren med, er det blitt nesten helårs import av lavlønnskonkurranse! Her utkonkurreres norske bussjåfører av folk med lave utenlandske lønninger og mye dårligere arbeidsvilkår. Det er et kappløp mot bunnen som vi må få slutt på, sier han.

Fortsatt mer å gjøre

Forbundssekretæren er svært fornøyd med at regjeringen har øremerket 40 millioner i neste års stramme statsbudsjett til å bekjempe sosial dumping og oppfylle handlingsplanen.

Samtidig er han helt tydelig på at Fellesforbundet vil jobbe videre for å sikre at planen oppfylles. Noen steder bør den også forsterkes.

– Forstå meg rett: denne planen er et kvantesprang i arbeidet mot sosial dumping. Men fortsatt kommer vi til å presse på regjeringen på saker vi mener er viktig. Nå må vi få en klar definisjon av "midlertidig" kjøring i turbilmarkedet innebærer, sier Sivertsen.

– Regjeringa varsler også at den vil utrede HMS-kort i varebilbransjen. Dette ser vi har fungert godt i bygge- og renholdsbransjen, så her er det bare å kjøre på. Det synes jeg godt de kan slå fast først som sist.

Et av Høyre-regjeringens verste grep i transportbransjen var det hodeløse frislippet av drosjenæringen. Der er planen konkret på mål, men ikke på tiltak.

– Akkurat nå jobber et utvalg med å finne ut hvordan Høyres drosjefrislipp skal kunne reverseres. Dette rammet taxisjåførene og drosjenæringen hardt. Vi må sørge for at vi får de riktige tiltakene. Det er bra regjeringen slår fast at det skal være krav om fagkompetanse, taksameter, riktig merking og løyvegaranti i drosjenæringen.

Les dokumentet: Handlingsplan mot sosial dumping i transportbransjen