Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fellesforbundet advarer: – Transportbransjen en fattigdomsfelle

Grove tilfeller av sosial dumping har ført til uholdbare arbeidsforhold i transportbransjen, som Fellesforbundet lenge har advart mot. En rekke medieoppslag den siste tiden viser hvor ille det er fatt.

Oslo 01.09.20: Forbundssekretær Dag Einar Sivertsen
Foto: John Trygve Tollefsen

– Mange blir lurt til å jobbe som selvstendig næringsdrivende, og kontrollen er mangelfull. Transportbransjen er blitt en fattigdomsfelle. Vi kan ikke akseptere disse forholdene i norsk arbeidsliv, fastslår Dag Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet.

Fellesforbundet har gitt flere innspill til regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, og krever handling på tre punkter:

  • Kamp mot falske selvstendige. Mange presses til tilknytningsformen «selvstendig næringsdrivende», og mister dermed muligheten til pensjonsordning, feriepenger, sykepenger og forsikringer mot sykdom og uførhet. Stor risiko og lav inntjening i bransjen fører til store økonomiske problemer for mange. Oppdragsgiverne må ta større ansvar.
  • Innføring av løyvekrav for varebil, og HMS-kort. Det må innføres krav om løyve for varebiltransport, med krav om kjøre- og hviletid. HMS-kort identifiserer arbeidsgiver og arbeidstaker, og er med å forhindre sosial dumping.
  • Økt kontroll og sanksjon. Medieoppslagene understreker behovet for å styrke kontrollen av denne bransjen. Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og veivesenet må samordne kontroll og iverksette effektive sanksjoner som presser de useriøse og kriminelle aktørene ut av bransjen.

– Nå forventer vi at regjeringen raskt legger fram sin varslede handlingsplan, og at den inneholder tiltak som monner. Det haster, avslutter Dag Einar Sivertsen.