Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fordømmer Russlands invasjon

Fellesforbundet fordømmer på det sterkeste Russlands angrep på Ukraina.

Ukrainas flagg i blått og gult mot en mørk blå himmel.
Foto: Yehor Milohrodskyi/Unsplash

Forbundsstyret i Fellesforbundet vedtok følgende uttalelse mot Russlands invasjon av Ukraina. Forbundet vil også stille opp med økonomisk støtte til solidaritetsarbeidet.

Uttalelse - Russlands invasjon av Ukraina

Fellesforbundet fordømmer på det sterkeste Russlands angrep på Ukraina. Invasjonen er et grovt brudd på folkeretten, og et angrep på frihet, menneskerettigheter og demokrati.

Krigshandlingene må opphøre umiddelbart og russiske styrkes trekkes ut av hele Ukraina.

Folkerett, menneskerettigheter og demokrati er sentrale for oss i fagbevegelsen. Vi ser nå at alt dette er under angrep fra Putins totalitære regime, og rammer folk både i Russland og i Ukraina.

Fellesforbundet støtter derfor innføring av sterke sanksjoner mot Russland inntil Ukraina igjen er et fritt land.

Krig og vold rammer sivilbefolkningen, og vi står overfor en stor humanitær krise dersom den russiske aggresjonen fortsetter. Vår solidaritet går til folket i Ukraina, og vi vil gi vår støtte til fagforeningskamerater og til humanitære hjelp.

Norge må være klare til å ta imot sin andel av flyktninger fra krigshandlingene i Ukraina.

Økonomisk støtte

Den globale Bygnings- og trearbeiderinternasjonalen (BWI) og den europeiske bygnings- og trearbeiderføderasjonen (EFBWW) har opprettet et støttefond som vil gå til humanitært arbeid og støtte til det ukrainske medlemsforbundet PROFBUD.

Fellesforbundet har bevilget 50 000 kroner til dette solidaritetsfondet.

Foreløpig er det usikkert hvordan man best kan bidra framover. Derfor har forbundsstyret vedtatt at ytterligere 50 000 kroner bevilges senere til humanitært arbeid eller som bistand til ukrainsk fagbevegelse.

Forbundsleder Jørn Eggum oppfordrer resten av norsk fagbevegelse til å ta lignende initiativ.

– Arbeiderbevegelsens solidaritet kjenner ingen landegrenser. Nå må vi stå solidarisk med befolkningen i Ukraina. De er våre kamerater, sier Jørn Eggum.