Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Støtter forslag om innstramming på innleie

Regjeringen foreslår en rekke innstramminger for å rydde opp i byggenæringen. – Høyst nødvendig for å styrke det organiserte arbeidslivet, sier nestleder Steinar Krogstad.

Nestleder Steinar Krogstad mener det er nødvendig med kraftige innstramminger på bruken av innleie i norsk arbeidsliv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har lagt frem forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Regjeringen foreslår flere generelle tiltak og innstramminger, samt et forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo-området.

Fellesforbundet mener at faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og at svingende behov for arbeidskraft primært skal dekkes gjennom innleie fra reelle produksjonsbedrifter.

Styrker det organiserte arbeidslivet

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, mener det er høyst nødvendig med en skjerping av regelverket for innleie fra bemanningsforetak for å sikre flere faste og direkte ansettelser.

– Vi har erfart en utvikling hvor innleie ikke benyttes unntaksvis, men er blitt en permanent del av bemanningsbehovet. Regjeringens foreslåtte innstramming er høyst nødvendig og vil øke andelen fast ansatte i produksjonsbedriftene, og styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet, sier han. 

Høringsfristen til departementet var 19. april, og Fellesforbundet lot seg som vanlig høre gjennom LO. Våre innspill og LOs høringsuttalelse kan leses her.