Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fellesforbundets kraftutvalg med nye tiltak for kraftpolitikken

Fellesforbundets kraftutvalg har foreslått en rekke nye tiltak for kraftpolitikken. Se de viktigste tiltakene og utvalgets rapport her!

Fellesforbundets kraftutvalg har vært ledet av forbundets nestleder Kine Asper Vistnes, og består av tillitsvalgte i Fellesforbundet fra alle landsdeler og i fagforeninger som organiserer både industri og annen virksomhet. 

 

– Fellesforbundet mener at strøm skal være et konkurransefortrinn for norsk industri og at vanlige folk skal være trygge på at de får den strømmen de trenger til en pris de kan betale, sier Vistnes. 

 

Siden november har Fellesforbundets kraftutvalg jobbet for å angi forbundets langsiktige mål for norsk kraftpolitikk, og utforme konkrete politiske krav som kan ivareta interessene til både arbeidtakere, arbeidsplasser og bedrifter i en utfordrende tid med høye strømpriser. 

 

Utvalget har lagt frem en rapport som i sin helhet, og i overskuelig framtid, vil trygge situasjonen for forbundets medlemmer og bedrifter. Rapporten ble levert til forbundsstyret tirsdag 28. februar. 

Dette er Fellesforbundets viktigste tiltak:

  • Bruke alle muligheter for å bygge ut mer kraft – krafta skal skape muligheter, ikke sette begrensninger
  • Kraftutvalget vil opprette et statlig strømselskap som skal kjøpe inn en stor pott med strøm fra leverandørene. Selskapet kan tilby bedriftene strøm til en pris som er konkurransefremmende og forutsigbar.
  • Offentlig eierskap må sikre lokal og nasjonal vekst og verdiskaping, ikke maksimalt overskudd for det enkelte selskap eller kommunale eier.
  • Sikre husholdningene et nødvendig minimumforbruk til en pris som gjør at man ikke blir satt på gata.
  • Utvalget mener tiltak som kan redusere prissmitten gjennom utvekslingskablene må utredes nærmere. Eksempelvis modeller som setter prisene i hjemmemarkedet først, og deretter klarerer tilbud/etterspørsel på mellomlandskablene, vil gi mindre opphav til prissmitte.
  • Fellesforbundet krever også at husholdningens regninger skal være levelige i vannkraftlandet Norge.

Kraft som konkurransefortrinn

Fellesforbundet mener at krafta skal gi muligheter, ikke begrensninger. Vi skal gjennomføre store klimakutt samtidig som vi utvikler og omstiller industri og alle våre bransjer. Da trenger vi mer kraft, og et kraftsystem og marked som virker. Det er den krystallklare konklusjonen fra Fellesforbundets kraftutvalg.

Kraftutvalget mener at målet for politikken må være at strømprisen gir norsk industri et langsiktig konkurransefortrinn. Da må kraftbransjen endres.

– Vi vil gå inn for et toprissystem – altså at man betaler en pris for den nødvendige strømbruken, og en høyere pris for overforbruket, sier Kine Asper Vistnes.

Til de som spør seg om tiltakene fra Fellesforbundet er realistiske svarer nestlederen i Fellesforbundet følgende:

– Alt vi foreslår er trygt innenfor rammen av EØS. Energi er en kompetanse for det enkelte EØS-land og det er vår suverene rett å organisere strømmarkedet vårt slik vi ønsker. Jeg ville aldri foreslått tiltak som svekket vår konkurransekraft. Det er det motsatte vi kjemper for, understreker Vistnes. 

Hun legger til.

– For meg er det viktig å si at man ikke kan plukke hvert tiltak fra hverandre. Det er summen av alle tiltak som vil få prisene ned. Når vi er så heldige å ha naturressursene i dette landet under politisk kontroll så må vi pinadø meg utnytte det.