Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Lanserer nytt kompetansefond

Nå har Fellesforbundet og Virke lansert et kompetansefond for virksomheter og ansatte som er omfattet av Grossistoverenskomsten. – Et helt unikt tilbud, sier forbundssekretær Per Skau.

Mandag 28. mars ble det lansert et helt nytt Kompetansefond for medlemmer av Fellesforbundet som er omfattet av Grossistoverenskomsten. 

Under det forrige tariffoppgjøret i 2020, ble partene LO og Virke enige om å etablere et felles kompetansefond for arbeidstakere som er omfattet av Grossistoverenskomsten. Grossistoverenskomsten er en tariffavtale mellom Fellesforbundet (LO) og Hovedorganisasjonen Virke, som gjelder for ansatte på lager/varedistribusjon og i transportbedrifter. Det nye Kompetansefondet er et stort gjennomslag for Fellesforbundet, og det er derfor med stor glede at vi nå kan meddele at det endelig er mulig å søke om støtte fra fondet. 

Søk om støtte fra Grossistfondet

Et unikt tilbud for å få kompetansepåfyll

Kompetansefondets formål er å sikre kompetanseutviklingen innenfor Grossistoverenskomstens virkeområde, gjennom ulike kompetansetiltak som bidrar til å heve kompetansen for både den enkelte arbeidstaker og i virksomhetene. Dermed kan alle som er omfattet av overenskomsten søke om støtte til både fellestiltak og individuelle tiltak, som kan bidra til faglig utvikling og fremming av riktig kompetanse innenfor bransjen. Dette beskriver forbundssekretær i Fellesforbundet, Per Skau, som et helt unik tilbud. 

– Nå har vi endelig lansert Kompetansefondet. Dette er et unikt tilbud som våre medlemmer kan benytte seg av, basert på egne behov for kompetansepåfyll og ønsker om fremtidig utvikling. Det som gjør dette tilbudet så unikt, er at det er arbeidtakerne selv som kan vurdere hvilke behov de har for kompetansetiltak, og som kan søke om støtte til å gjennomføre disse, sier forbundssekretær Per Skau.

Oppfordrer alle til å benytte seg av ordningen

Kompetansefondet er et tilbud som gjelder for medlemmer av Fellesforbundet som er omfattet av Grossistoverenskomsten. Gjennom støtte fra fondet får arbeidstakere muligheten til utvikle seg, styrke egen kompetanse og få faglig påfyll som gjør dem bedre rustet for det fremtidige arbeidslivet. Denne muligheten anbefaler Fellesforbundet at alle søknadsberettigede medlemmer benytter seg av. 

– Gjennom dette tiltaket kan den enkelte arbeidstaker styrke sin attraktivitet i arbeidslivet, med tanke på fremtidig utvikling og etterspørsel av komptetanse. Jeg vil på det sterkeste anbefale og oppfordre alle våre medlemmer til å benytte seg av dette tilbudet som er helt unikt, sier Per Skau. 

Følgende kompetansehevende tiltak kan utløse støtte

  • Etter- og videreutdanning
  • Fag- og svenneprøve uten læreforhold og skole
  • Utdanning med sikte på studiekompetanse
  • Grunnskolefag (Lese- og skriveopplæring)
  • Digitalisering og bruk av teknologi
  • Andre kompetanseløp som styrker fremtidige muligheter i arbeidslivet