Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Økt skatt på fisk og strøm 

Regjeringen foreslår at mer av overskuddet fra naturressursene skal tilfalle fellesskapet. 

Arbeid på oppdrettsanlegg
Oppdrettsselskapene kan forvente seg høyere skatt med regjeringens forslag. Foto: John Trygve Tollefsen

Onsdag la regjeringen fram en rekke skatteskjerpelser til kraftprodusentene og havbruksnæringen. Til sammen skal næringene bidra med 33 milliarder mer i skatt. 

– Det er veldig bra at kraftprodusentene skal bidra mer. Med høye strømpriser renner det over med penger i kraftselskapene, og det er riktig at mer av dette dette tilfaller fellesskapet, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. 

Mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner hentes gjennom fra havbruksnæringen, hvor staten og kommunesektoren skal dele inntektene likt. 

Fellesforbundet viser til at det nå foregår en helhetlig gjennomgang av fremtidens skatte- og avgiftssystem i Skatteutvalget. Så sent som i desember i fjor ga regjeringen utvalget i oppgave å se på hvordan staten kan få en andel av gevinster fra konsesjoner, lisenser og statlige bidrag. 

– Vi er aldeles ikke imot at havbruksnæringen bidrar mer til fellesskapet. Men vi skulle gjerne sett at Skatteutvalget fikk lov å fullføre sitt arbeid og komme med en helhetlig innstilling. Det får vi ikke anledning til nå, sier Eggum. 

– Må sikre fortsatt investeringer 

Fellesforbundet organiserer ansatte innen havbruk, og forbundsleder Jørn Eggum sier det er viktig at skatteskjerpelsen ikke går ut over arbeidsplassene. 

– Det er mange av våre medlemmer som er bekymret for hvordan dette vil slå ut. Det har vi forståelse for. Vi skal nå bruke tiden på å sette oss godt inn i dette forslaget, sier forbundslederen. 

Han sier regjeringens nye forslag er bedre enn tidligere lanserte modeller for grunnrenteskatt på havbruk, og understreker at det viktigste er å fortsatt sikre arbeidsplasser langs hele kysten.

– Det skal fortsatt være lønnsomt å investere i denne næringen. Vi er helt avhengig av en kraftig økning innen havbruk i årene som kommer. Det er derfor svært viktig at  man sørger for at skattene innrettes slik at de ikke står i veien for næringsutvikling langs kysten, sier Jørn Eggum. 

 Les mer: