Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Storrengjøring i arbeidslivet

– Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping vil bidra til et bedre arbeidsliv, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Et godt organisert arbeidsliv er det sterkeste forsvaret mot sosial dumping, sier Jørn Eggum.

Lørdag morgen la regjeringen fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Planen inneholder en rekke konkrete tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet og hindre utnyttelse av arbeidstakere.

– Her kommer etterlengtede lovendringer og viktige kontrolltiltak. Nå tas det et krafttak for å hindre at arbeidsfolk utnyttes, sier Jørn Eggum.

– Denne planen har vår fulle støtte. Nå må den gjennomføres så snart som mulig. Fagbevegelsen skal bidra alt vi kan fra vår kant.

Handlingsplanen skal følges opp gjennom årlige drøftinger med partene. Det mener forbundslederen er spesielt viktig.

– Vi ser at skurkene i arbeidslivet tilpasser seg. Derfor er det viktig at tiltakene utvikles over tid. Våre tillitsvalgte over hele landet følger løpende situasjonen og vil bidra til at vi holder kursen i dette arbeidet i årene framover.

Slutt på misbruk av selvstendige

Fellesforbundet har engasjert seg sterkt i bruken av selvstendig næringsdrivende som reelt sett er ansatte.  Som arbeidstaker har du en rekke rettigheter som du mister dersom du gjør jobben som selvstendig næringsdrivende.

– Denne måten å drive på er ikke bare skadelig for den enkelte arbeidstaker, men også for hele bransjer. Dette misbruket setter på sikt hele det norske arbeidslivet i spill, sier Eggum.

– Vi er veldig fornøyd med at regjeringen vil få bukt med misbruket av selvstendige og frilansere, og forventer at disse lovendringene blir vedtatt i stortinget i løpet av kort tid.

Styrking av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er helt avgjørende for å holde orden i arbeidslivet. I planen ligger det en styrking av Arbeidstilsynets kapasitet til å utføre tilsyn og muligheter til å reagere på lovbrudd.

– For at tiltakene skal virke, er det helt avgjørende at Arbeidstilsynet styrkes. For det første handler dette om å avdekke saker som ulovlige lønns- og arbeidsvilkår, omgåelse av arbeidsgiveransvar, ulovlig innleie og brudd på reglene om likebehandling og allmenngjøring, sier Jørn Eggum.

– Men det er også viktig med en styrking slik at tilsynets ordinære arbeid med tilsyn og veiledning på HMS-området ikke svekkes av satsingen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Et organisert arbeidsliv

Handlingsplanen slår fast at organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere utgjør førstelinjeforsvaret mot sosial dumping og arbeidslivs kriminalitet. Regjeringen vil fremme et organisert arbeidsliv og samarbeide med partene om høyere tariffavtaledekning.

– Dette er musikk i våre ører. Et godt organisert arbeidsliv er det sterkeste forsvaret mot sosial dumping. Å øke skattefradraget for fagforeningskontingenten er i seg selv et godt tiltak som gjør det rimeligere for arbeidsfolk å organisere seg, sier Eggum.