Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Krever endringer i lakseskatt

Torsdag 24. november deltok Fellesforbundet på havbrukarbeidernes markering foran Stortinget. Se forbundsleder Jørn Eggums appell her.

Fellesforbundet krever endringer i lakseskatt. Torsdag holdt Jørn Eggum appell på markeringen "Kystbrølet". Foto: John Trygve Tollefsen

Venner.

Vi er samlet her i dag, fordi vi bryr oss om en av Norges aller viktigste næringer. Her står folk som er stolte av jobben sin. Dere som jobber i havbruksnæringen er samfunnsbyggere av rang!

Havbruksnæringen gir arbeidsplasser langs hele kysten. Folk i husene. Sterke lokalsamfunn.

Etter olje og gass er oppdrett vår viktigste eksportnæring. Vi snakker om et norsk industrieventyr - som gir store inntekter til fellesskapet.

Jeg er stolt av Fellesforbundets medlemmer og tillitsvalgte - som hver dag jobber for å styrke denne næringa. Jeg er stolt av verdiene som skapes.

Vi må skape verdier for å kunne dele dem.

Havbruk er en sterkt regulert næring. Konsesjoner er et knapphetsgode. Etterspørselen etter norsk laks er nær umettelig. Det har gitt enorm profitt i de senere år.

Fellesforbundet mener derfor oppdrettsselskapene kan bidra med mer skatt. Dele mer. Og vi mener grunnrenteskatten er en løsning som ikke diskriminerer norsk eierskap.

Men skatten må ikke bare være rettferdig på papiret. Den må også fungere i virkeligheten.

Forslaget fra regjeringen har i så måte klare mangler. Mange av våre medlemmer er bekymret for hvordan det vil slå ut. Derfor er det viktig at vi stiller opp her i dag, og uttrykker denne bekymringen.

Den skatten må ikke være til hinder for arbeidsplasser. For vekst i næringa. For bearbeiding. Og for investeringer.

Derfor mener vi at forslaget som er lagt fram har noen svakheter. Disse må ryddes opp i.

Skattegrunnlaget må klargjøres, slik at det fremmer investeringer.

Bunnfradraget må fungere slik at små og mellomstore selskaper ikke rammes hardt.

Avskrivingene på skatten må skje når investeringene skjer.

Og verdien som settes på fisken må være reell. Prisene fra NASDAQ-børsen er ikke representative for all fisken som slaktes.

Finansministeren har allerede kommet oss i møte på det siste kravet. Det viser at denne høringen er reell. Det er betryggende å ha en regjering som lytter.

Havbruksnæringa skal vokse i årene framover. Den skal bidra ytterligere til lokalsamfunnene. Ikke bare gjennom milde gaver, men gjennom større skatteinntekter til skoler, veier og helsehjelp.

Da må vi se at summen av skattene blir riktig.

Og vi må sikre at kommunene fortsatt legger til rette for oppdrett.

Når kommuner bygger infrastruktur og låner vekk fjorder – kan ikke staten forsyne seg av hele gevinsten. Mer av pengene må tilfalle vertskommunene.

Vi står sammen i dag for å sikre arbeidsplasser. Sikre investeringer. Sikre levende lokalsamfunn og en framtid for ungdommen langs kysten.

Jeg er trygg på at både Regjeringen og Stortinget ser oss. Jeg er trygg på at de vil lytte til våre gode innspill.

Dette skal vi klare!

Se forbundsleder Jørn Eggums appell fra 1:35:55. Fellesforbundet-tillitsvalgt fra Nova Sea, Jon Arne Nygård, snakker fra 1:15:31.