Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Jubler over ny lovendring

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, for å sikre flere faste og trygge ansettelser.

Per Skau
Forbundssekretær i Fellesforbundet, Per Skau, er svært fornøyd med den nye lovendringen som skal bidra til å bekjempe bruken av falske selvstendige. Foto: John Trygve Tollefsen

Tirsdag vedtok Stortinget nye endringer i arbeidsmiljøloven med en presisering av arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, som skal sikre at arbeidstakere får det vernet de har krav på. 

– En viktig og nødvendig endring for å styrke arbeidstakernes rettigheter, fastslår Per Skau i Fellesforbundet.

Vedtaket følger Regjeringens forslag om endringer hvis hensikt er å styrke arbeidstakernes rettigheter i et arbeidsliv i endring. De nye lovendringene skal bidra til å stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og gi arbeidstakere økt trygghet.

Se Regjeringens innstiling til endringer i arbeidsmiljøloven her

Vil bidra til å bekjempe bruken av falske selvstendige

Fellesforbundet jubler over de nye lovendringene som innebærer en tydeliggjøring av arbeidstakerbegrepet, og mener dette vil være viktig for å bekjempe bruken av falske selvstendige.

– Fellesforbundet er glade for at Stortinget nå har vedtatt en styrking av arbeidstakerbegrepet. Vi er særlig glad for at Stortinget også vedtok at Arbeidstilsynet nå skal få mulighet til å gripe inn i forsøk for å omgå regelverket, sier Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet. 

– Den nye presumpsjonsregelen gjør at det heretter vil være oppdragsgiveren, (den som benytter seg av de selvstendige næringsdrivende) som må bevise at dette er reelle selvstendige oppdragstakere, presiserer Skau. 

Et viktig tiltak for å styrke organiseringen av arbeidstakere

Feilklassifisering av ansatte er en utfordring i mange bransjer, og spesielt i innenfor transport- og budbransjen.

Den nye lovendringen og presiseringen av arbeidstakerbegrepet er derfor et viktig og nødvendig tiltak for å styrke grunnlaget for organisering av arbeidstakere i utsatte sektorer, og gi ansatte økt trygghet ved at færrest mulig befinner seg i en gråsone mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker.

– I flere av våre bransjer er det et problem at noen aktører forsøker å omgå arbeidsgiveransvaret ved å feilklassifisere sine arbeidstakere. I f.eks. budbilbransjen har vi sett en utvikling hvor sjåførene som kjører for en oppdragsgiver, er såkalte selvstendige næringsdrivende. Dette selv om de er direkte underlagt oppdragsgiveren, og er i et avhengighetsforhold. Det betyr at arbeidstakeren selv står ansvarlige for økonomi, skatt, pensjon osv, forklarer Per Skau. 

På denne måten kan arbeidsgiverne også, uten å ta ansvar, bedrive sosial dumping og la være å selv ta ansvaret, men overlate det til den enkelte arbeidstaker. Med det nye regelverket håper vi at det nå kan bli ryddet opp i denne formen for sosial dumping og utnyttelse, fastslår Skau.