Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Jubler over pensjons-ja

Nå har ansatte i arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) rett på alderspensjon. – Et viktig gjennomslag, mener Fellesforbundet.

Fellesforbundets forbundssekretær Hege Espe og tillitsvalgt Anders S. Linnerud jubler over pensjonsgjennomslag for VTA-ansatte Foto: Sara Kvam

Den rødgrønne regjeringen varslet i desember 2021 at de ville fremskyve innføringstidspunktet for pensjon fra første krone, og de nye reglene trådte i kraft fra 1. januar i år.

De nye reglene gir opptjening til tjenestepensjon fra første krone og første dag for alle ansatte som er fylt 13 år og har rapporteringspliktig lønn. Fra 1. juli 2022 skal alle bedrifter ha tilpasset sine tjenestepensjonsordninger til de nye reglene.

Nå har Finansdepartementet, i et brev til Fellesforbundet, bekreftet at dette også omfatter ansatte på Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Et viktig gjennomslag for VTA-ansatte

Etter det Fellesforbundet kjenner til har ingen ansatte på VTA og VTO til nå vært innmeldt i bedriftens tjenestepensjonsordning. Nå skal disse meldes inn.

I Finansdepartementets brev konkluderer departementet med at arbeidstakere på VTA har rett på medlemskap i alderspensjonsdelen av en ordning etter tjenestepensjonsloven.

– Det at Finansdepartementet nå har konkludert med at VTA-ansatte skal inkluderes i ordningen og har rett på opptjening til pensjon fra første krone er en stor seier. Dette er et viktig gjennomslag som vil ha stor betydning for Fellesforbundets medlemmer som er ansatte på VTA-tiltak, fastslår forbundssekretær i Fellesforbundet Hege Espe.

Fornøyde medlemmer og tillitsvalgte

Flere av Fellesforbundet medlemmer og tillitsvalgte har fulgt saken om pensjon til VTA-ansatte tett, og har lenge kjempet for å få ansatte i VTA inkludert i OTP-ordningen.

Anders Skogsrud Linnerud er klubbleder for Fellesforbundet på Bragd Kompetanse AS i Gjøvik, og har vært tillitsvalgt siden 2015. Linnerud er blant dem som har engasjert seg sterkt og etterspurt svar om pensjonsordningen for VTA-ansatte, sammen med Tore Nordbø som er klubbleder hos Mølla Vekst AS.

Linnerud og Nordbø er omfattet av AIB-overenskomsten og VTA-overenskomsten på sine bedrifter, og er klubbledere for medlemmer som nå kan glede seg over det nye pensjons-vedtaket. Nå er de stolte over å endelig kunne si at de har rett på pensjon fra første krone.

– Det betyr veldig mye for oss at vi nå kommer inn i pensjonsordningen til bedriften. Vedtaket til Finansdepartementet pålegger bedriftene å inkludere VTA-ansatte i sin pensjonsordning. Vi har aldri hatt rett på dette eller vært inkludert i ordningen tidligere, og gleder oss over å endelig kunne sette oss bedre inn i ordningen og det vi nå har krav på, sier Linnerud og Nordbø.

– Våre medlemmer har jobbet lenge for dette, og er utrolig glade for dette vedtaket. Dette gir oss økt motivasjon og gjør at vi føler oss sett og inkludert. En skikkelig gladnyhet, fastslår Anders Linnerud.