Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Lønnsoppgjøret er i gang

Fellesforbundet og Norsk Industri har startet lønnsforhandlingene. Se kravene her.

Jørn Eggum og Stein Lier Hansen  tar hverandre i hånden ved oppstart av tariffoppgjøret.
Forhandlingsdelegasjonen til Fellesforbundet og Norsk Industri møttes onsdag. Forbundsleder Jørn Eggum overleverte Fellesforbundets krav, mens administerende direktør Stein Lier Hansen la fram kravene fra arbeidsgiversiden. Foto: John Trygve Tollefsen

Forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri på tariffavtalen Industrioverenskomsten kalles frontfaget. Resultatene fra disse forhandlingene danner rammen for lønnsutviklingen i Norge.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum har i dag overlevert arbeidstakernes krav til forhandlingene. Han leder forhandlingene på vegne av Fellesforbundet.

– Nå setter vi oss ned med motparten med pågangsmot, selvtillit og en klar marsjordre fra våre medlemmer. I årets oppgjør skal vi styrke kjøpekraften til våre medlemmer og sikre de med lav lønn ekstra tillegg, sier Eggum.

Kravene om lønnstillegg vil bli konkretisert i løpet av forhandlingene. 

Bli medlem i Fellesforbundet

Etter- og videretutdanning

Tariffoppgjøret handler om mer enn lønn. Tariffavtalene er kjørereglene for arbeidslivet. Fellesforbundet har flere krav for å forbedre og fornye tariffavtalen.

Forbundssekretær Kine Asper Vistnes er ansvarlig for Industrioverenskomsten i Fellesforbundet. Hun løfter fram etter- og videreutdanning som en viktig sak for forbundet.

– Norske fagarbeidere er blant verdens aller beste. Vi må sørge for at arbeidsfolk får muligheten til å bygge på kompetansen mens de er på jobb. Slik sikrer vi norsk konkurransekraft. Da trenger vi en skikkelig etter- og videreutdanningsreform.

200803-frontfag-0056.jpg
Sjefsforhandlere: Forbundsserkretær Kine Asper Vistnes og forbundsleder Jørn Eggum leder forhandlingene fra Fellesforbundets side.

Andre tariffkrav

– Det er flere steder Industrioverenskomsten er moden for oppdateringer. Vi må rydde opp og holde tariffavtalen oppdatert til det arbeidslivet vi har i dag, sier Kine Asper Vistnes.

Hun viser til følgende punkter hvor det også blir fremmet krav:

  • Bestemmelsene om korte velferdspermisjoner må vurdere for å se om de ivaretar dagens behov. Der vil Fellesforbundet ha med Norsk Industri på en full gjennomgang av ordningen.
  • Endringer og presiseringer i overenskomstens omfang.
  • Styrking av overenskomstens bestemmelser om likestilling, samt krav om tilpasset arbeidstøy for både kvinner og menn.
  • Regulering av satsene til OU-fondet og økning av overenskomstens satser.

Arbeidsgivernes krav

Også arbeidsgiversiden i Norsk Industri hadde med egne krav til oppgjøret. Administrerende direktør Stein Lier Hansen overrakte kravene ved forhandlingsstart.