Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Nye innleieregler: – Rydder opp i bransjen

Mandag 12. desember ble det vedtatt innstramminger i regelverket for bruk av innleie og bemanningsforetak. Arne Sveen, konserntillitsvalgt og verneombud i AF Gruppen gjennom 16 år, gleder seg over endringene og mener dette er utelukkende positivt.

Arne Sveen tillitsvalgt
Arne Sveen, hovedtillitsvalgt i AF Gruppen. Foto: Maya B. Vedeld

Hvordan har innleie påvirket din arbeidshverdag?

– Jeg har sett byggeplasser som drives på innleie, for at arbeidsgiver skal kunne holde seg med stabil arbeidskraft fra utlandet. Entreprenørene tar gjerne inn folk fra Litauen eller Bulgaria via bemanningsbyråer, men de vil ikke ha arbeidsgiveransvar for dem.

Hvordan har utviklingen vært gjennom de siste årene?

– Siden frislippet av bemanningsbyråer tidlig på 2000-tallet er det blitt et todelt arbeidsliv, der de innleide ikke får ta del i bedriftsdemokratiet. Det skaper et mer klassedelt samfunn, helt på kollisjonskurs med den norske modellen. Retten til fast jobb er jo nøkkelen til velferdssamfunnet, som gjør at folk kan ta opp lån og kjøpe seg bolig.

– Da jeg startet i arbeidslivet i 1987 var arbeidslivet for alle. Arbeidsgiver fulgte opp alle. Sånn er det ikke lenger. Nå skjer det systematisk utnyttelse av arbeidskraft, der innleide gjør de tyngste jobbene, for å holde sykefraværet nede. Entreprenørene bruker innleide fra utlandet, de blir syke av å jobbe, og så sendes de tilbake til hjemlandet sitt, til et liv i fattigdom.

Hvem kommer til å merke de nye reglene best?

– De mellomstore entreprenørene kommer til å merke disse endringene. Til nå har det ikke vært noen konsekvenser ved brudd på reglene, det har vært konkurransevridende for de som har prøvd å gjøre ting riktig.

– Arbeidsgiverne mener de trenger overgangsordninger for å omstille seg til nye regler. Men de var veldig kjappe til å kaste seg rundt og slutte å ansette folk i sin tid, da det ble frislipp på bemanningsbyråene.

På hvilken måte vil innstrammingene påvirke arbeidshverdagen for deg og kollegene dine?

– Det blir utelukkende positivt. Når man er fast ansatt, får man bli med på laget, det blir mulig å organisere folk, ha verneombud. I vår bransje jobber vi ikke i samme lokaler år etter år, vi flytter rundt. Da er det ekstra viktig å ha folk som bryr seg om arbeidsplassen sin, og som vil jobbe for et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsgiversiden og entreprenørene mener innstrammingene vil gi mindre fleksibilitet. Hva sier du til det?

– I mine øyne gir fast ansatte mer fleksibilitet; da kan man «flåtestyre» mannskapet sitt og ha bedre kontroll. Det jeg kaller fleksibilitet er kunnskap om faget sitt.

Hva slags ønsker har du for bransjen din i framtida?

– Jeg vil gjøre bransjen mer attraktiv for norsk ungdom. Vi må spørre oss hva slags arbeidsliv vi vil ha, hva slags arbeidsliv er det barna våre skal inn i? Disse endringene gjør at vi kan rydde opp i bransjen, og gjør den bedre rigget for framtida.

– De store entreprenørene er på NHH og toppskolene for å rekruttere ledere. Hvorfor er de ikke på yrkesfagskolene for å rekruttere fagfolk? Det er dit vi må.