Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Nye regler skal gi flere hele stillinger

Stortinget har i dag vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som skal bidra til flere heltidsstillinger. Det er godt nytt for Fellesforbundets medlemmer – stort sett. – Dette gir oss nye verktøy i kampen mot unødvendig deltid, særlig for medlemmer i hotell, restaurant og catering, fastslår forbundssekretær Clas Delp.

Totalt sett mener Fellesforbundet at denne lovendringen er nødvendig. Forbundet får stadig tilbakemeldinger om at bedrifter velger å ansette folk i deltidsstillinger der heltidsansettelse ville vært fullt mulig.

– Vi får høre om bedrifter som bemanner opp én ledig heltidsstilling med flere deltidsstillinger. Vi hører også om at nystartede bedrifter systematisk ansetter folk i deltidsstillinger, i stedet for mange på heltid og noen få på deltid. Dette er en utvikling som slett ikke er bra for de ansatte, konkluderer Clas Delp.

– Det hjelper heller ikke på de store rekrutteringsutfordringene bransjen preges av, forklarer han og utdyper: – Å få en liten deltidsstilling, og i tillegg måtte jakte på ekstravakter for å få en levelig lønn, fremstår ikke attraktivt for arbeidstakere i en tid hvor konkurransen om arbeidskrafta er stor.  

Endringene i arbeidsmiljøloven som nå er vedtatt vil gi oss flere verktøy i kampen mot uønsket og unødvendig bruk av deltidsstillinger.

Den viktigste endringen er at arbeidsgiver nå må dokumentere hvorfor arbeidsgiver mener det er nødvendig å ansette i deltidsstillinger. Dokumentasjonen skal legges frem for de tillitsvalgte før ansettelse foretas. Dette gir våre tillitsvalgte større innflytelse i ansettelsesprosessen, i motsetning til i dag, der denne typen problemer må løses først etter at de har oppstått.

På ett punkt er ikke Fellesforbundet helt fornøyd: – Det er vedtatt begrensninger i fortrinnsretten for deltidsansatte til ekstravakter, arbeid av midlertidig karakter og innleie. Dette er en svakhet i lovendringen, forklarer Delp.

– Heldigvis gir vår tariffavtale bedre rettigheter for de som er deltidsansatt. Våre medlemmer har dermed fortrinnsrett til merarbeid som også av midlertidig karakter, uavhengig av lovendringen (se Riksavtalens § 1.5).

– Til tross for noen svakheter styrker dette i stor grad vår mulighet til å påvirke ansettelsesmønstret til bedriftene, forklarer Clas Delp.

– Nå må vi jobbe hardt for at de nye bestemmelsene skal få ønsket effekt ute på arbeidsplassene, slik at vi når målet om flere hele stillinger i våre bransjer, avslutter han.