Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Økt skatt må ikke stå i veien for verdiskaping i havbruket

Regjeringen har foreslått en rekke skattegrep rettet mot oppdrettsnæringen og kraftbransjen. Fellesforbundet mener det må sikres økt beskatning uten at det går på bekostning av verdiskaping og sysselsetting i havbruksnæringen.

Forbundssekretær Christian Justnes mener det er viktig at Regjeringens foreslåtte skatteskjerpelser ikke står i veien for utviklingen i havbruket. Foto: Sara Kvam

Den foreslåtte grunnrenteskatten på havbruksnæringen har utvilsomt vært en av de største politiske sakene i Norge denne høsten.

Onsdag 28. september la regjeringen frem flere forslag til en rekke skattegrep rettet mot oppdrettsnæringen og kraftbransjen. Til sammen skal næringene bidra med 33 milliarder mer i skatt.  

Regjeringen foreslår blant annet en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent. Grunnrenteskatten omfatter avkastning fra kommersielle matfisktillatelser for produksjon av laks, ørret og regnbueørret. 

Grunnrenteskatt på havbruksnæringen

Bekymret for investeringer i vekst og nye arbeidsplasser

Fellesforbundet organiserer nesten 3000 ansatte innen havbruksnæringen. Regjeringens nye skatteforslag vekker bekymring hos mange, som nå frykter at den økte beskatningen vil gå på bekostning av verdiskaping og sysselsetting i næringen. 

– Vi merker et enormt engasjement blant våre medlemmer og tillitsvalgte. Først og fremst hos dem som er direkte ansatt i næringen, men også blant de mange som er leverandører til industrien. Det har vi forståelse for, sier forbundssekretær Christian Justnes. 

– Bekymringene for forbundets medlemmer er i all hovedsak ikke knyttet til bekymring for lakseselskapenens økonomi, som i mange tilfeller er mer enn solid, men at man frykter at den foreslåtte skattemodellen skal være en brems for viljen til å investere i vekst og nye arbeidsplasser.

Fellesforbundet er samtidig opptatt av at dette er en næring som kan yte mye mer til fellesskapet, og at forslaget vil medføre en omfordeling som er helt i tråd med Fellesforbundets ideologi.

Riktig at overskuddet i havbruksnæringen beskattes

Fellesforbundet støtter regjeringen i at det ekstraordinære overskuddet i havbruksnæringen må beskattes mer, og mener det er riktig at fellesskapet får en større andel av gevinster som skriver seg fra statlige markedsinngrep som konsesjonsregimet er.

Samtidig vil forbundet vurdere hvordan de foreslåtte skattene bygger opp om målene for vekst innen næringen. Særlig ser vi at investeringene på land og utviklingen av arbeidsplasser kan bli vanskeligere dersom det kun er investeringer i sjø som skal kunne avskrives.

– Fellesforbundet har jobbet med denne saken helt siden forslaget ble lagt frem i september, i tett samarbeid med Bransjerådet for havbruk som har avholdt flere ekstraordinære møter. Sammen fortsetter vi å jobbe for forbedringer av den foreslåtte modellen. Vi vil sikre økt beskatning uten at det går på bekostning av verdiskaping og arbeidsplasser landet over, fastslår Justnes. 

Vurderer ny løsning for å fastsette markedspriser på laks

Allerede nå har regjeringen presentert en løsning som forhåpentligvis kan kvittere ut en av Fellesforbundets bekymringer.

Fredag gikk finansminister Trygve Slagsvold Vedum ut med at regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser, eller markedspriser på laks, som grunnlag for skatten. 

– Det er bra at regjeringen allerede nå presenterer en ny løsning der de vurderer å opprette et uavhengig organ som skal fastsette markedspriser på laks. Nå skal vi bruke litt tid på å finne ut hva dette i praksis vil bety, men det er uansett bra at regjeringen viser vilje til endringer på sin fremlagte skattemodell, sier Christian Justnes.